söndag 19 juli 2009

Socialdemokratins framtid?

Med drygt ett år före riksdagsvalet presenterade Synovate nyligen en mätning om partiernas karaktärsdrag i väljarnas ögon. Resultatet presenterades i tidskriften Fokus (hemsidan) med rubriken "Svenska folket: Sahlin leder Sverige bäst". Samma mätning, samma beställare fick i Dagens nyheter rubriken "M mer regeringsdugligt".

Om det finns någon "objektiv" sanning om rätt och fel är väl ovisst. Och om nu den mer S-positiva rubriken i Fokus inte allt nått fram till svenska folket så får det vara en intern "peppning" möjligen. Vi har större saker att fundera på en enstaka mätningar.

Grundfrågan för oss aktiva socialdemokrater är väl: har vi gjort hemläxan efter valet 2006? Känns politiken modern och framtidsinriktad? Står den på en tydlig idébas? Tar den utgångspunkten i att förändra samhället och bryta klassklyftor och ojämlikhet i maktstrukturer? Utgår politiken från de värdering som ibland kanske kommit bort när de dagsakuella kriserna måst hanteras? Om svaren är ja kan vi ta valmatchen efter sommaren. Blir svaren mer tveksamma, otydliga eller till och med nekande har vi en akut uppgift framför oss.

Socialdemokratins möjligheter
inför framtiden var min utgångspunkt när jag den 10 juli skrev ett inlägg med rubriken "Gick ni utan oss?". Grundfrågan var hur vi tar vara på de kloka och viktiga synpunkter som kommer fram. Jag fick läsvärda svar från t.ex. Cattis Ullström och Johan Sjölander.
Där grunnar jag fortfarande över tankar att skriva ner.

Cattis ger mig en berättigad knäpp på näsan och skriver om vikten att koppla till historien och hur viktigt det är att unga också får möjlighet att vinna sin historia. Avslutningen är viktig:
Den som ska forma framtiden tjänar på att förstå det förflutna. Det är inte så mycket svårare än så.
Johna skriver om bildningens betydelse och skickar med ett citat, oerhört värdefullt.
Någon har sagt att traditionalism måste handla om att bevara elden, inte att tillbe askan.
Dagens Aftonbladet-ledare tror jag är viktig. Berättelsen om hur Nynäshamn jobbar och tänker borde vara en läroläxa för många. Det är visioner för framtiden som blir handfast i politikens verkstad. Det människor i centrum, inte system. Det är förnyelse i praktiken, inte något löst om "vi kanske borde" eller märkliga pilar om väljarströmmar som ska fångas in med någon petförflyttning på höger-vänster-skalan. Det förnyelse med starka band till socialdemokratins värderingsbas. Det är framför allt kavlarna upp.

Jag tror att S "förnyelse" har misstolkats av en del. Förnyad politik behöver inte alltid vara nyuppfunnet. Det kan ibland vara att hitta sin bas, sin rätta utgångspunkt igen. Och igen: självklart efter nya förutsättningar och villkor. Det verkar Nynäshamn ha gjort. Samtidigt förnyelse där så är viktigt och nödvändigt. Ett exempel tar Anna Ljungdell. Socialdemokratin som ett parti bör förnya sig (på allvar) i synen på småföretagen. Det ÄR inte höger. Redan idag röstar 1 av fem småföretagare på S. Ofta har små företag problem där politik behövs men där politikens öron tidigare varit upptagna av storföretagen. Anna Ljungdell skriver bra om vad S bör göra.

Dagens mätning ger S drygt 30 procent av väljarstödet. Ska det stärkas ytterligare behöver berättelsen, drömmen och de praktiska stegen dit bli ännu tydligare för väljarna. Att höstens partikongress har döpts till "jobbkongressen" har naturliga orsaker. Vi förlorade 2006 därför att vi underskattade frågan. Men jobben bör vävas in i en mycket bredare och djupare tanke om både framtiden och nutiden än så. Hur? ja, kolla Nynäshamn som ger ett bra svar.

Bloggar om S framtid och idéologi:
- Cecilia Dalman Eek om valet 2010 som frihetsval.
- SSK-bloggen:
Cattis Ullström - Socialdemokratiskt tillbakablickande...
- Johan Sjölander: Socialdemokratin: mellan förtyligande och nostalgi
- Arvid Falk:
Nima Djohari-Taimouri: Är reformismen en ideologi?” Eller varför Katrine Kielos har fel!
- Jonas Morian:
M för de välbärgade, s på de svagas sida
- HBT-sossen, om partiets negativa utveckling.
- HBT-sossen om åldersstrukturen inom SAP.
- Björn Wadström.

Artiklar m.m.
- Katrine Kielos: En ny tid kräver en ny socialdemokrati
-
Katrine Kielos, s: Det gråa i politiken behöver uppgraderas
- Katrine Kielos, Hjälp människor ta makten över sina liv (AB)
- Tankar från roten: om "Den grå vågen".
- Fokus: Fast i det förflutna
- Makthavare.se: Moderaterna - ett parti för välbärgade
- Synovate: Partiernas karaktärsdrag.
- Niklas Nordström om S-förnyelse, "S behöver en modern politik". (GP)
- Niklas Nordström: "Återställare funkar inte (GP)
- Hur ser S-drömmen ut idag? Kajsa Borgnäs (AT)
- Aftonbladet: Recensioner två S-framtidsböcker

Intressant:Läs även andra bloggares åsikter om rel="tag">politik, , , , , , , ,

4 kommentarer:

Britta Sethson sa...

Jag tror att det är viktigt att aldrig aldrig i världen glömma vart vi är på väg och varför. Målet måste vara självklart. Medlen kan variera.

Men om vi bejakar att skattemedel används till privata vinster är vi fel ute! Om vi bejakar individens rätt till självförverkligande är vi rätt ute! Om vi sätter kollektivet före individen är vi fel ute. Det funkar inte i dag. Om vi låter individen växa inom ramen för kollektivets bästa är vi nog ganska rätt ute.

Tycker jag i alla fall.

Ska också kolla lite på Nynäshamn.

Sen tycker jag att det är skönt att vi förändrats en del som parti vad gäller småföretagare. Min morfar som var ordförande för arbetarekommunen i Visby i början av förra seklet blev utesluten när han startade eget och blev byggmästare.

Anders Nilsson sa...

Tack för en dj-vligt bra text. Vi behöver den debatten. Synnovates undersökning ger mycket trist läsning för oss socialdemokraterna, plusvärden som trygghet, regeringsduglighet, lyssnande, verklighetsförståelse backar medan minusvärden som vacklan, konservatism, önsketänkande, bakåtsträvande ökar. Det är en viktig påminnelse om att det är hög tid att flytta in i 2000-talet och skapa ett program för framtiden. Att ständigt gå tillbaka för att "börja om på nytt" är dödfött.

Anders sa...

Så bra! Den här debatten har jag saknat. Den är vital för vårt partis överlevnad. Om man ser det så.
I själva verket är denna debatt nödvändig för att vi tillsammans ska lyckas återerövra kampen och viljan att fortsätta skapa ett bättre samhälle.

Britta, formulerar det väl:

"...Målet måste vara självklart. Medlen kan variera.

Men om vi bejakar att skattemedel används till privata vinster är vi fel ute! Om vi bejakar individens rätt till självförverkligande är vi rätt ute! Om vi sätter kollektivet före individen är vi fel ute. Det funkar inte i dag. Om vi låter individen växa inom ramen för kollektivets bästa är vi nog ganska rätt ute."

Det är ord jag tar med mig för att försöka nysta vidare.
Jag tänker också tänka vidare och förhoppningsvis kan vi tillsammans börja formulera drömmen, visionen, det vi vill, så att det står klart för oss själva, men även folket i stort.

Det handlar om oss alla i samhället. Jag tror det är fel att tänka på (S) som oss och de där andra som väljarna.
Redan där gör "väljarna" rätt att misstänkliggöra det där partiets uppsåt.

Vill vi vinna röster eller vill vi vinna hjärtan som delar vår vision och dessutom i sin sfär blir engagerade för att förändra sin omgivnings vardag till det bättre?

Peter Andersson sa...

tack för kloka synpunkter. Ser fram emot fler inlägg och kommentarer. Vår framtidsdebatt är ju oerhört viktig både inför nästa år men också för längre sikt.

Vad gäller vinster i vården tex tycker jag att debatten om vi "gillar" privat driven vård eller inte har tagit bort den frågan på ett olyckligt sätt. Vi måste också förhålla oss till den verklighet som är. För min del av sverige innebär det att väldigt stor del av vården redan är privat. I sak ingen som säger att så ska vara fallet för alltid. Men det finns anledning att mer diskutera vår syn på just det Britta tar upp. Idag används skattepengar till vårdvinster.

http://www.dn.se/sthlm/skattemiljoner-hamnar-i-lakarfickor-1.428366

p