torsdag 23 juli 2009

Tid för grovarbete i Piratpartiet

Ser att DN idag kan berätta att Piratpartiet i sörmländska Nyköping och Oxelösund tänker delta i de
kommunala valen. Det är vare sig överaskande eller konstigt. Framgångarna i EU-valet inspirerar förstås. Redan i juni bedömde partiledaren att man skulle ställa upp. Som aktiv i ett annat parti har jag förstås ingen synpunkt på hur partier beslutar om detta. Men det finns ett stort demokratiskt problem som berör alla. Ärligt och uppriktigt (vilket hedrar partiet) har Pp deklarerar att man inte tycker något om 99.99 procent av kommun- och landstingsfrågor. Man har också redan nu (ärlig och uppriktigt) berättat om det politiska spel man tänker driva för att hamna i vågmästarpositition.

Krasst kan man förstås räkna med framgångar där man ställer upp. Men så lätt bör väljarna inte ta PP:s kandidatur. Där ligger i och för sig en fara: ju mer partiet börjar diskutera de "vanliga" politiska frågorna, desto mer kommer fram av värderingar. Och de finns verkligen. Jag citarade i ett par inlägg /inlägg Rick Falkvinges formuleringar till tidningen Fokus. Åsikterna om välfärdsfrågor som någor i det närmaste tröttsamt som "alla pratat i 40 år" är knappast gångbara i en kommunal valrörelse. Ledare som HAX ordförandeskap i Frihetsfronten som ger en bild av Piratpartivärderingar...eller? Samtidigt har många at de PP-sympatisörer som kommenterat på min blogg varit uttalt "vänster" eller "miljöparti". Jag betvivlar att de rakt av köper en "frihetsfrontsinriktning" av Piratpartiets kommunpolitik.

Läser HAX inlägg från Bryssel. Nu handlar det inte om integritet i specifik mening utan om EU:s jordbruksstöd. Så är politikens vardag. I sak delar jag HAX syn på jordbruksstöd. Problemet är att PP inte före EU-valet (vad jag vet) har gett besked om hur man ställer sig. Det blir frifräsare och egna åsikter som styr politiken. I kommunvalet 2010 kan man inte få komma undan så enkelt. PP tog helt rätt tag i integrationsfrågor och vann stöd. Men som den interna debatten nu också förs så är det inte lika enkelt att koka ner till lokal politik.

I DN säger PP:s Josefine Hammarling:

- Vi har pratat en del om skol- och sjukhusfrågor, säger hon till Södermanlands Nyheter.I Oxelösund kan partiet tänka sig att ta upp frågor om privat företagsamhet och kommunala monopol.

Så: vilka är beskeden? Är det mer till skola och vård eller mindre? Hur ser de konkreta ambitionerna ut? Ger politiken utrymme för sänkta skatter eller krävs höjda? Är "privat företagsamhet" något vackert i PP:s ögon eller något skrämmande? Mer eller mindre om de får bestämma? "Kommunala monopol"? Vad har man för ambitioner med Nyköping och Oxelösunds utveckling? Osv Osv.

Till Ekot har Rick Falkvinge sagt att pardatorprogram är en fråga man tänker ta upp i kommuner och landsting. Debattutrymmet för detta är förstås viktigt men täcker knappast en bråkdel av de kommunala arvoden som valda piratpartister kan räkna med som ersättning. Det tar tid att jobba fram en politik. För att väljare och andra partier ska få besked har PP all anledning att börja grovarbetet med kommunpolitiken redan nu.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

7 kommentarer:

David sa...

Pardatorprogram?

Menar du öppen källkod? Jag tror det finns mycket pengar att spara på om man byter systemen till öppna system. Se http://www.ubuntu.com/support/paid för möjliga satsningar som borde bli billigare i och med att man slipper köpa licenser för varje dator. http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu

http://www.ubuntu.com/products/WhatIsUbuntu/edubuntu Edubuntu-utgåvan borde vara väldigt intressant för grundskolor. Min fars laptop kör Ubuntu, hans windowsinstallation var så virusinfekterad att jag gav upp att försöka ta bort dem och övertalade honom att gå över till Ubuntu istället.

För system där extra säkerhet krävs så kan man använda OpenBSD. http://www.openbsd.org/

Öppen programvara i skolan har fler fördelar, förutom att det är billigt. Istället för att lära sig microsofts eller apples gränssnittstandarder får man en undermedveten känsla för hur datorsystem är uppbyggda, vilket sen gör andra gränssnitt mycket lättare att komma underfund med. Öppen programvara har bra dokumentation och övningar på nätet, vilket gör fördjupande självstudier mycket lättare. Öppen programvara har inget samma incitament att motverka bakåtkompatibilitet för att påskynda att man köper nästa version.

Om jag röstar på Piratpartiet i kommunvalet så är det för att jag vet att det förstår allt det här.

Peter Andersson sa...

David. SOm ganska off på djupa tekniska kunskaper om detta så litar jag på dig. Däremot har jag rätt omfattande politisk erfarenhet. Gissar att PP i en lokal fullmäktigeförsamling skulle få diskutera detta högst en gång på fyra år. Plus i de fall PP själva lägger motioner eller ställer interpellationer förstås. Med "Högst" menar jag att detta är något som sannolikt inte idag ens syns i de budgetar som fastställs utan ligger inom ex en KS förvaltning eller allmänt på förvaltningsbudgetar. Även om PP skull få fokus så handlar det väl knappas om något återkommande att "göra politik" av?

David sa...

Idag påverkar kulturen på Internet allt. Den har gett upphov till ett nytt koncept som vi har kommit att kalla gräsrotslobbyism, som ledde till att telekompaketet föll. (Dåligt för att det innehåller så mycket bra säger många. Visst innehåller det många viktiga saker, men det var en jäkla tur att det föll i sin dåvarande form tycker jag och alla andra som är insatta i begrepp som nätneutralitet och vad det innebär för demokratin. Nätneutralitet innebär att Internet betraktas som en infrastruktur för datakommunikation. Hade Telekompaketet gått igenom så hade det i lagen definierats i huvudsak som en handelsplats som skulle kontrolleras och regleras enligt Internetleverantörernas ekonomiska intressen. By by effektiv organiserad gräsrotslobbyism...)

Det finns en sak som jag litar på Piratpartiet mer än något annat i, och det är att om vi har en piratpartist i kommunfullmäktige och landstinget så kommer vi att få utförliga rapporter på nätet efter varje möte genom ett vettigt gränssnitt. Vår generation har svårt att lita på politiker. Men jag hoppas att piratpartiet kan öppna upp processen så mycket att vi inte behöver lita på andra, för om vi får bättre organiserad information från mötena så kommer gräsrotslobbyismen kunna verka på riktigt, utan att till och från framstå som en omogen pöbel, vilket egentligen beror på att vi försöker påverka det politiska arbetet utifrån den alldeles för mediokra information som Media ger oss. Tro fan att det blir fel ibland...

Den digitala delen av världen är oerhört viktig för mig. Jag tecknar mycket, och jag håller på att göra en animerad film. Det är genom nätet jag hittar de öppna programmen som låter mig göra det. Och det är genom nätet som jag hittar individer som är intresserade och deltar i skaparprocessen. Se exempelvis hur jag använder nätcommunytit Wreckamovie. Se även denna sida: http://www.detdemokratiskaverktyget.se/

Peter Andersson sa...

David: jag håller med dig till 1000 procent om själva målet med öppenheten som du säger om ex fullmäktige eller (för min del) också landstingsmöten. Där är det skrämmande att tex den borgerliga ledningen i den kommun jag jobbar i (Solna)inte (som i min hemkommun huddinge) ser till att fullmäktige sänts i tv /över nätet.

Det där måste alla partier ta ansvar för. OCH den kommunala administrationen som i tex landstingets fall står för det tekniska o sändningar. Partiernas uppgift måste vara att spegla debatten för väljarna utifrån sina värderingar och förslag.

Att det skulle krävas en piratpartist i huddinge fullmäktige för att spegla debatt och S-förslag är förstås orimligt.

Den "fristående från politiken"-roll som PP kanske vill ha försvinner i samma ögonblick man sätter sig vid maktens bord. Och hur kommer det partiet att spegla en debatt om man exempelvis i landstinget har fått inflytande genom stöd till de borgerliga? HUr mycket av oppositionens syn på ex vårdval stockholm kommer då att förmedlas av PP? Som ju i ett sånt teoretiskt fall är helt beroende av Filippa REinfeldt?

Detta om man inte börjar ta egen ställning i sakfrågor. Gör man det blir den "objektiva" uppgiften ännu svårare. POlitik ÄR inte något objektivt som kan "avrapporteras".

När det gäller de tekniska lösningarna är jag inte rätt person att tycka. Att politiker får ett bra underlag inför beslut om system, där man får redovisat för och nackdelar med olika lösningar är väl lämpligt.

p

David sa...

Mjo. Jag vet inte, jag är en sådan där typ som älskar pussel och siktar på universitetskarriär med forskning i kognitionsvetenskap. Jag lever för att lägga pussel med information, det gör mig glad, det gör mig lycklig. Jag tror att jag skulle kunna rapportera objektivt, och även fördjupa diskussioner från ett objektivt perspektiv baserade på logiska analyser av data och undersökningar. Varför tror jag att jag kan vara objektiv där de flesta har mycket svårt för det? För att jag trivs, frodas, mår bra och är glad i processen som är den objektiva analysen. Nu är dock ett liv som politiker inte på långa vägar lika lockande som forskningsarbete med neurochip och hjärnans funktioner och mönster. Vid de tillfällen jag mött Piratpartiets representanter har jag upplevt att de fungerar på liknande sätt. Men det kanske är naivt att tro att de få jag träffat är representativt för majoriteten av Piratpartiets kandidater.

Jag kryssade Amelia Andersdotter i EU-valet. Piratpartiets andranamn. Henne har jag träffat på en Science-fictionkongress, pratade om henne med en mycket klipsk piratpartirepresentant på en partidebatt som skolan jag går på anordnade och jag vet att hon är en sådan där typ av individ som kan hantera och analysera en sjuhelsikes massa information mycket snabbt, vilket drastiskt minskar risken för att hennes beslut blir populistiska hafsjobb.

Om socialdemokraterna kan producera toppkandidater med de egenskaper jag precis beskrev hos Amelia Andersdotter så har de min röst. Jag gillar socialdemokraternas inställning till solidaritet, allianspartierna som de ser ut nu har jag mest förakt för.

David sa...

Måste erkänna att du gjort mycket bra intryck på mig. De flesta yrkespolitiker jag försökt diskutera med har inte brytt sig att svara, men de som gör det tenderar att diskutera som om man vore två personer som för var sin monolog. Jag tror att förmågan att föra en progressiv dialog är ett tecken på att man har lätt att lära och vara kompetent.

Tyvärr hör du inte till mitt valdistrikt...

Peter Andersson sa...

David, tack för de vänliga orden. Sånt man behöver höra ibland.

Jag förstår lockelsen i en mer analyserande roll i politiken. Det behövs. Om det är Piratpartiet som får den rollen är jag mer tveksam till. Jag tror dels att varje parti, inte minst mitt eget, har ansvar för att förbättra "berättandet" om vad som pågår i politiken. Gudarna ska veta att vi försöker. Men inte minst i vår regions mediala skugga (totalmörker) är det oerhört svårt.

Att ge en mer formell roll åt ett parti (PP) eller om de själva tar sig rollen som ett objektivt parti som så att säga står vid sidan om ansvar och debatt och "bara" rapporterar så har jag invändningar:
- dels innebär det i praktiken att man minskar antalet ledamöter i fullmäktige. I stället blir PP-ledamöter personer med samma rösträtt som andra, och om man ingår i allians, också ansvar. Men samtidigt skulle man på något sätt stå utanför ansvarsgranskningen som är en del av fullmäktiges roll vid sidan av formellt beslutsfattande.

Varje parti väljer sina hjärtefrågor och bestämmer hur man agerar. Men hela min utgångspunkt är att den som har valt partiernas ledamöter har rätt att få besked om vad man tycker, hur man röstar, varför man gör det ena eller inte gör det andra. Det "trycket" på partier och politiker kan vara mycket kraftigare än idag. ..det vi i dagligt tal kallar politiskt engagemang. Och jag vågar lova att det i alla partier är en fråga som diskuteras mycket ofta. "Hur få fler aktiva" Hur få samtal med kommuninvånarna".

Att bilden utåt av politiken kanske blir en annan än vardagslunkandet bekräkftar väl att den där informationen behövs. Sen är det också viktigt att en viktig del av politik och demokrati handlar om debatten i sig. Just för att tydliggöra skillnader och alternativ. Där är det ganska svårt med de objektiva "kunskapsbaserade" perspektiven i den demokratiska församlingen. De ska ju ligga till grund för den (helst) i form av tjänsteutlåtanden från det som är politikens objektiva del, den kommunala administrationen.

/P