torsdag 30 juli 2009

Att bygga Sverige lång(s)iktigt

Robert Noord hann före. I ett blogginlägg lyfter han fram två artiklar som är viktiga bidrag till den socialdemokratiska framtidsdebatten. På DN debatt skriver Robert tillsammans med partikamrater om S syn på friskolor. På Brännpunkt lyfter Lasse Stjernkvist fram behovet av att kunna "räkna hem" välfärdssatsningar mer långsiktigt än idag. Det gör han tillsammans med Johnny Magnusson och nationalekonomen Ingvar Nilsson.
Budskapet är att staten ska reservera en del av de miljarder som går till välfärden för "sociala investeringar" i vård och skola.
Varje ung människa på glid som tidigt fångas upp blir en lönsam affär för samhället – upp till 100 gånger satsade pengar. Ur det perspektivet kan investeringsstödet ses som ett lån som på lång sikt betalar tillbaka sig med råge.
Många av oss talade under 90-talets nedskärningar i välfärden om hur det skulle straffa sig senare. Det man kanske tvingas till i form av besparingar på skolan eller förskolan går oftast ut över de med behov av det där extra stödet. Kostnaden för den kortsiktigheten kommer kanske inte direkt men garanterat längre fram. Ibland har en del förvånats över att elever som inte fick tillräckligt stöd från början av skolan eller till och med förskolan inte klarar målen. Visst kan förklaringarna variera men till en del handlar det om att det längre perspektivet har saknats.

Artikelförfattarna väljer att hålla sig till det statliga stödet. Däremot skriver man om kommunperspektivet att det kan vara svårt att veta om en satsning sparar pengar inom t.e.x landsting eller statens kriminalvård. Det finns anledning att fundera vidare på den delen. Att de olika huvudmannaskapen försvårar möjlighet till långsiktighet är möjliga att göra något åt. Den tanken måste kunna hållas levande.

Det där med att bygga för framtiden är en fin tanke. Precis det gör förskolan och skolan varje dag. Det är också utgångspunkten för debattartikeln i DN om S syn på friskolor. Diskussioner om privat contra kommunal drift har förts på DN debatt förr, om man säger så. Dagens artikel tar steg framåt. Ett exempel handlar om hur vi "räknar in" alternativen när vi talar om skolan. (och förskola, lägger jag till i mitt eget huvud) I artikeln skriver S-företrädarna:
I dag när Skolverket prövar tillstånd för friskolor läggs störst vikt vid bolagets ekonomiska och administrativa delar. Det vill säga att frågan om det finns betalda skatteskulder är viktigare än vilken kvalitet den blivande friskolan kommer att få

Vi vill tydliggöra kvalitetskraven i samband med att frågan om en friskolas rätt till bidrag behandlas. Kvalitetskraven kan handla om skolans möjligheter att anställa behöriga lärare, garantera den pedagogiska insikten samt att skolan har möjlighet att följa kunskapsmålen.
Debatten har förts och måste föras om hur socialdemokratin ska vinna stockholmsregionen. Det är självklart att kvaliteten i välfärden kommer att vara en av de avgörande frågorna om det ska lyckas. Och att det blir minst lika tydligt för väljarna vilka skillnader som finns mellan de politiska alternativen som de nu vet finns inom det socialdemokratiska partiet. Det är en delikat uppgift, partivänner..

Fler bloggar om detta:
- Maja Stopek, Nattens bibliotek,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,