söndag 26 juli 2009

Man ska hålla det man lovar
Det finns saker
som bara "ska sägas". Oavsett verkligheten och empiriska fakta. Till de hör att politiker "ljuger" eller i alla fall "bara lovar och lovar.""Väljarna är trötta på att politiker bara syns under valår". Inte sällan är dessa vandringssägner något som de politiskt aktiva själva bär vidare.


När väljarna själva
talar om hur de tänker så blir bilden av politiken mer positiv. För bra länge sen uppmärksammade jag SOM-institutets stora undersökningar om väljarna och deras syn på politikerförtroendet: Det ökade under valår ganska dramatiskt. Helt rimligt eftersom partierna då "går ut" till väljarna. Men i politiken är talesätten fortfarande att väljarna ser ner på politiker som "dyker upp" vart fjärde år.

Vallöften är kanske än mer ett område där vi allmänt pekar ut politiker som vallöftesbrytare. Så är det inte heller. Jag ser i Expressen att tidningen Riksdag och Departement berättar om en undersökning av alliansens vallöften och infriandegrad. Elin Naurin som gjort undersökningen berättar:
Alliansen ligger på samma nivå när det gäller uppfyllelse av vallöften som S-regeringarna på 1990-talet

Regeringen har i dagsläget infriat 87 av 131 löften, vilket ganska exakt motsvarar två tredjedelar. Bland de tio som ännu inte har genomförts finns kostsamma löften, som avskaffande av värnskatten, sänkningen av maxtaxan på fritids samt förbättrade bostadstilllägg för förtidspensionärer.

Här återfinns också förslag, som sänkt arbetsgivaravgift för tjänstesektorn, som regeringen fått dra tillbaka på grund av EU-regler.

Det här är något som politiken som helhet vinner på. Och kanske ska politiskt aktiva själva tänka på hur man beskriver sitt eget värv. Det gäller inte bara Sverige, som Henrik Oscarsson också bloggar om. Det verkar som den senaste förra S-regeringens resultat inte kommer att vara med i den avhandling som kommer. Synd. Jag var själv med om det sammanställningsjobbet. Resultatet från perioden 2002-2006 var mycket bra. (har svårt att hitta något bra på nätet om detta, tyvärr)

I rapporten skriver man:

I sin kommande avhandling har Elin Naurin studerat hur de två socialdemokratiska minoritetsregeringarna 1994–98 och 1998–02 förhöll sig till sina vallöften. Resultatet är att Socialdemokraterna under bägge mandatperioderna infriade mellan 60 och 70 procent av sina löften, en mycket hög siffra vid en internationell jämförelse, visar Elin Naurins forskning.
Men visst finns det svek, också i alliansen. Det största löftet före valet handlade om fler i jobb och färre i utanförskap. Om detta har jag och andra bloggat mycket. Det här beskrivs i rapporten så här:
Den ekonomiska krisen har kastat omkull de flesta ekonomiska prognoser och regeringens övergripande målsättning att sätta fler i arbete och att bryta utanförskapet ser inte ut att infrias
Man noterar att det här tydliga och viktigaste vallöftet i och för sig inte var formulerat som "listningsbart". I stället var det mål som kläddes med delåtgärder som skulle bära mot målet. Vi vet alla att det inte blev verkligheten och där ligger det valsvek som verkligen finns anledning att fortsätta uppmärksamma. Samtidigt innebär det också att genomförda vallöften som är snurrigt fel! också bockas av som positiva. Att sänkta skatter skulle ge fler jobb och bättre välfärd tillhör de orimligheterna.

Fler bloggar:
- Claes Krantz,
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,