måndag 27 juli 2009

Propagandaapparaten Rosenbad: Sekretariatet för kommunikation EU 2009 (KOM-09)

Jag är helt övertygad om att Timbros debattartikel i dagens DN är berättigad. I den omfattande byråkrati som EU-maskineriet utgör finns med stor säkerhet sådant som inte borde betalas av skattemedel. Debatten om hur institutionerna använder pengarna är förstås alltid viktig. Timbro ifrågasätter en liknande företeelse som jag själv tog upp före EU-valet. Då handlade det om landstingets politiserade kommunikation. Ingen debatt kom dock igång med det inlägg, tyvärr.

Däremot blir jag skeptisk över att det är just Timbro som tar upp debatten. När en byrå med så nära band till den svenska regeringen (och en stor stockholmsmorgontidning) kräver minskade anslag till den sektor där man i alla fall delvis verkar själv så blir bevekelsegrunden lite dimmig. Ser också att man hade ett liknande utspel inför Almedalen. Även där tycker jag det är motiverat att "utanförstående" granskar. Då var det regeringens cocktailpartyn som ifrågasattes. Men visst kan man häpna av att just TIMBRO då skrev i Expressen, hur riktigt det är skrev något som jag hoppas att fler än jag kommer att minnas:
Men det är principiellt och demokratiskt fel att myndigheter, offentliga bolag och tankesmedjor med hjälp av skattepengar propagerar för en viss politisk linje
Man kunde också har haft synpunkter på regeringens och ordförandeskapets "propaganda". För egen del var det nog de osedvanligt bra bilderna på ordförandeskapets hemsida som fick mig att förstå att en särskild satsning måste ha gjorts. Och visst är det så. Regeringen har nu det som kallas Sekretariatet för kommunikation EU 2009 (KOM-09) Regeringen har en väl genomarbetat kommunikativ strategi och plattform för ordförandeskapet. Allt annat hade förstås varit tjänstefel. Men det ligger nog nära det som Timbro angriper i artikeln.

Regeringen har bestämt mål för kommunikationen under ordförandeskapet. Ja, till och med lagt fast visioner om den:
Regeringens visioner för ordförandeskapet är:
• Det svenska ordförandeskapet ska vara framgångsrikt och Sverige ska därigenom etablera sin roll som tillhörande EU:s kärna.
• Svenska folkets förtroende för EU som samarbetsorgan ska öka till samma nivå som förtroendet för riksdag och regering.
• Svenska folket ska uppleva att de ingår i ett europeiskt sammanhang och i större utsträckning identifiera sig som européer
Med kommunikationen ska följade mål uppnås:
Målen för regeringens kommunikationsarbete är att:
• Öka kunskapen om den svenska regeringens EU-arbete (kännedom).
• Stimulera till dialog om sakfrågorna och särskilt visa sambandet mellan EU och människors vardag (engagemang).
• Visa fördelarna med EU-medlemskapet i Sverige (attityd).
• Ge ett positivt intryck av Sverige i EU, och det svenska ordförandeskapet i tredje land.
I plattformen anges t.ex att insatserna ska bidra till att:
Journalister ska även få en god förståelse för EU-ordförandeskapets uppdrag genom att representanter för RK och ordförandeskapet på ett begripligt sätt förklarar förutsättningarna
Det är viktigt
att granska hur makten, all makt, använder sina resurser. Därför är Timbros ifrågasättande viktigt. Däremot kunde granskningen med större trovärdighet ha gjorts av andra. Att man utesluter den regering som man själv har så täta band med från kartläggningen underminerar tyvärr lite av "stinget" i dagens DN Debatt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,