fredag 24 juli 2009

De kommunala piraterna

Vad är ett val egentligen? Och vad är en kommunal valrörelse? Frågan blir intressant när man följer Piratpartiets diskussioner om deltagande i kommun- och landstingsval. De har bl.a. en öppen debatt på nätet som borde göra oss i andra partier ganska avundsjuka. Där kan vi lära..

Statsvetare uttalar sig och spår med rätta att PP har goda chanser. PP:s Rick Falkvinge betonar att man centralt inte har gett några "order" men lokalt verkar lusten vara i antågande för lokal politik.


Kunskaperna om lokala och regionala valrörelser är inte alltför djupa i vårt land. En faktor att ta hänsyn till är den totala medieskugga som delar av landet jobbar i. I övrigt visar forskningen finns det mycket mer att önska av kommunal valbevakning. Ja, Lars Nord och Gunnar Nygren benämnde den usla mediebevakningen förra valet som "förräderi" mot demokratin.

Ett av den "dolda kommunalpolitikens" villkor är att om man inte får genomslag (i väljarnas ögon och medvetande) för en ambitös kommunal politik så tenderar den rikspolitiska debatten att slå igenom. Exemplen finns redan i form av Ny Demokrati och Sverigedemokraterna. Även för de "gamla" partierna tenderar rikstrenden att slå sig ner lokalt. Undantag finns där ex socialdemokraterna i Nynäshamn gick bra 2006 trots motvinden för S i övrigt.

Piratpartiet lär nog ha mycket goda chanser att ta platser där man ställer upp. Grundfrågan är väl i stället "vad är ett val"? Ett spel att vinna? Eller ett vägval om hur samhället ska se ut? En "endagsförsäljning" av politik där väljarnas ska ha/måste få tydliga alternativ och besked om vad partier vill? Ska PP in i kommunpolitiken har jag, som jag skrev i går, ett grovarbete att göra och sen redovisa för väljare och politiska motståndare. Politisk debatt om de frågor som väljarna önskar svar på och om den ideologi som ska vägleda "makten" efter valet. En inte alldeles oviktig sak i en demokrati.

Fler bloggar om detta:
- Mattias Andersson: "Kommunpiraterna – en kritisk pirat"
- Dick Bengtson: "Kommunpirater".
- Kent Persson,"Kommer Piraterna gå på grund innan valet 2010?
"
- Signerat Kjellberg: "Vad kan Piratpartiet göra i Bollebygd?"

Övriga artiklar än länkade ovan:
- Expressen: "Ung och man? Då kan du avgöra valet 2010"

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Peter

En tanke som jag burit med mig sen en tid är hur detta lokala engagemang kommer påverka riksprogrammet för (PP).

I lokal eller regionalpolitik kommer (PP) vara tvingade att välja väg ur ett finansiellt perspektiv bedömer jag.

Jag tror inte att endast reform av IT-system räcker för att bygga en politik kring kommunala åtaganden samt jag anser att integritetsfrågorna hör mer hemma på EU- och riksplanet.

Som jag ser på (PP) nu är valet av väg heller inte självklart. Kulturpolitiken, som är en tydlig fråga för (PP), på kommunplanet är en ständig källa för framför allt budgetdiskussioner och där vet vi av erfarenhet vilka holmgångar som väntar. Jag vill dock inte vara helt negativ, (PP) har visat en innovativ förmåga vilket kan resultera i nya grepp men jag är lite tveksam till om man lyckas och kan bibehålla sin vågmästarroll rent ideologiskt.

Skulle vara intressant att ta del av dina funderingar i ärendet.

mvh

Johan

Peter Andersson sa...

johan. Tack för funderingarna.
Jag tror den första utmaningen för PP i det närmaste är omöjlig eftersom man har den sammansättning av väljare man har. Det är att klara ut den inriktning man vill ha av politiken. Visst kan man o kommer man kanske att försöka hålla sig till sitt rikspolitiska budskap men i praktiken är det mycket mycket lite av vardagen i politiken. Kan bli lite mer om man tar egna initiativ men i det stora hela räcker det inte.

Grunden för en politik om skola, sjukvård, förskola, äldreomsorg, kultur, fritid, samhällsbyggande osv, kommer man inte runt utan konflikt mellan "frihetsbudskapet" hos "några" och de mycket engagerade vänster/gröna som valt PP i eu-valet pga integritetsfrågor. Jag tror inte ens att engagerade PP-politiker kommer stå ut med att försöka göra "öppen källkod" och programupphandlingar till fullmäktige eller nämndfrågor under fyra år. Vad gör man resten av tiden? ENligt strategin man har tagit ska man automatiskt i alla andra frågor rösta som den majoritet man har släppt fram. Kanske håller i EU men blir väldigt märkligt kommunalt.

Det jag ser på PP:s forum är en ganska livlig debatt som jag gissar mynnar ut i att varje lokal organisation själva får avgöra.

Samtidigt tror jag att de kommer in där de ställer upp. Rikstrenden slår igenom. Och nyckelfrågan för dem är nog egentligen att analysera hur väljarkåren faktiskt ser ut. ÄR det, som man kan få intryck av på nätet väldigt många som är djupt engagerade i hela integritetsområdet? ELler är det i grunden "rätten att fildela" som gjort att det stora flertalet röstat på dem? Det är nog avgörande.

Återkom gärna..!
p '

Johan Westerholm sa...

Peter

Jag delar din analys om att de kommer in där de ställer upp och gör korrekta analyser av den lokala valmanskåren. Men, med den sammansättning (PP) har i valmanskåren kan det få lätt bisarra effekter.

En kommun med starka neoliberala inslag i den rörliga delen av valmanskåren kan leda till att (PP) lokalt kan få en tyngdpunkt åt detta håll. I andra delen av landet kan kanske starka vänstervindar sätta sin prägel på hur den lokala (PP) organisationen formerar sig.

Sagt med detta är, om denna tes står sig, att (PP) på gräsrotsnivå står i olika frågor långt ifrån varandra på ömse sidor om blockgränsen.

Hur kommer detta att slå på riksplanet? Kommer (PP) kunna hålla ihop dessa centrifugalkrafter i vardagsnära frågor? Jag är inte helt övertygad men inte heller helt negativ. (PP) har haft, och är, en innovativ kraft som visat förmåga att hitta nya vägar. Kanske det är jag som är för normbunden?

Mvh

Johan

David sa...

Rätten att fildela kan säkert vara huvudpunkten bland de flesta som röstar på PP. Det är sådana insikter som ibland får mig att undra om demokrati är så bra egentligen, Fildelningen är ju den mest triviala av de saker som Piratpartiet arbetar med. Att det är den frågan som skulle väga tyngst i valet skrämmer mig. Fast det är klart, att fildelningen inte går att stoppa är en direkt konsekvens av bevarandet av våra mänskliga och demokratiska rättigheter på nätet.

Så, hårdare tag mot fildelning, i huvudsak på uppdrag av en meningslös och monoton underhållningsindustri, eller bevarade demokratiska kommunikationsrättigheter? Jag tror att Piratpartiet går bra nu för att inget annat parti behagat förstå att det är så frågan om fildelning bör formuleras.

Peter Andersson sa...

Johan: Svagheten i den enighet omkring integrationsfrågor som finns på nätet, där PP är central kraft, kommer att visa sig så snart diskussionerna vidgar sig. De värderingar om gemensam sektor och välfärd som jag gissar går igen när det kommer till skatter, fördelning, politiken som verktyg - är fullständigt på tvärs. I vanliga fall skulle det tom för moderaterna (fp / c ) vara otänktbart att driva värderingar som ex Frihetsfronten står för. Den politiken har (m) kastat på skräphögen därför att väljarna inte är i närheten av den. Hur PP med de värderingarna högst upp får ihop en trovärdig välfärdspolitik är för mig en gåta. (gäller egentligen både riks, landsting och kommun)

Se min kommentar till David också. Jag tror det hänger ihop. Dvs frågan om hur PP:s väljarkår uttrycker att PP är det bästa partiet. Säger man "står för integritet" är det en sak, säger man "står för fri fildelning...är det annat.

I VALUn sa väljarna om viktigaste frågor enligt länken: Vare sig integritet eller fildelning med.
http://www.henrikoscarsson.com/2009/05/fragorna-som-avgor-eup-valet.html

Man kan förstås som aftonbladet på valnatten säga att 7 procent röstade för att integritetsfrågor är viktiga. Men jag tror man riskerar att övertolka. Det som är så stort här behöver inte vara lika stort i varje köksbordsdebatt eller på arbetsplatser. För att uttrycka sig försiktigt. Och ..

Aftonbladsartikeln från valnatten http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article5332901.ab
kanske inte stämmer men den inleds med citatet. – Vi ska fildela i Bryssel. Så jävla coolt!

Teoretiskt kan en PP-väg vara att där man ställer upp fullfölja den "avslöjade" strategin att spela ut blocken och sen rösta med de som ger mest av de egna pp-frågorna. Om man som parti bara håller sig till att inom kommunpolitiken ta det som rör frågor om integritet på nätet, programvaruupphandlingar, patientjournalsystem osv..så kan man kanske hålla ihop det man faktiskt kommer att tycka någon om själv. Men lyft bara lite på det locket också så kommer stridsfrågorna upp: vad händer om det av PP föreslagna systemet y i stället för x kostar z fler miljoner för kommunen? SKa man ha trovärdiget måste man finansiera det. Höjd skatt? Besparingar i förskolan eller skolan?

Det kan vara trist för nya men politik är ofta ganska fri från glamour och mer handfast slit. Det där kan man inte smita ifrån.

David: jag menar att partierna måste formulera sig om nya företeelser i samhället. Nu handlar det om hur nätet kan betraktas som en "vanlig del" av vår tillvaro och inte något som ska särbehandlas och tillåta mer övervakning än vi annars accepterar. SKulle bokbranschens folk dyka upp för att jag har lånat ut en bok till min vän och stämma mig för spridning så är det "Kina-politik". Det borde gå att hitta konstruktiva lösningar som förenar kulturkonsumenters och dess upphovsmän/kvinnors intressen.

Finns mer att säga om detta, förstås.
p

Peter Andersson sa...

tillägg: när det gäller PP-väljares andrahandsval av parti har jag inte sett det. Men jag skulle inte bli förvånad om många PP-väljare skulle rösta vänster annars. Om de har en "frihetsfront" i partitoppen blir det ohyggligt svårt med trovärdigheten på sikt..
p

Johan Westerholm sa...

Peter

Delar din analys. Eller som Warren Buffet uttrycker sig: Vid lågvatten ser man vilka som badar nakna.

Hade ett samtal med Emma/Opassande i Almedalen och vi kom att prata en del om den regionala nivån. Jag vill inte helt döma ut (PP) men i vissa kretsar uppfattar jag en viss naivitet vad avser att tvingas ta ansvar för en region eller kommun.

Osvuret bäst men jag ser lite mörkt på (PP) möjligheter att hålla ihop ett mer omfattande program.

mvh

Johan