söndag 2 maj 2010

Befriande, konkret och rödgrönt om jobben

Idag skriver de fyra rödgröna ledarna på Brännpunkt om jobbförslagen i morgondagens budgetmotion. Man lyfter fram de delar som handlar om att investera för jobb och för framtiden: genom investeringar i miljöteknik, tjänstesektor och högteknologisk industri. Stöd för det ska bl.a. kunna ske genom en ny riskkapitalfond. Extra resurser till forskning i småföretag genom "Forska  Väx". En sänkt arbetsgivaravgift för småföretag, skattereduktion om man anställer en arbetslös ungdom och en "offensiv investering" på besöksnäringen. Trafiksystemet och bostadsbyggandet är andra investeringsområden. Befriande känns det att man lägger förslag om investeringsstöd till hyresrätter med höga ambitioner om byggandet, ett område som har havererar under statsrådet Odells styre. . Det är här kortsiktiga anslag i väntan på ett mer långsiktigt system. ROT-avdraget utvidgas också till hyreshus för energieffektiviseringar vid renovering.

Att välfärdssektorn också är en jobbsektor markeras i förslagen. De rödgröna tillför kommunsektorn 12 miljarder i statsbidrag, något som är välbehövligt, men som regeringen Reinfeldt avstod från i vårpropositionen. I förslagen markeras bland annat områden som generationsväxling i äldreomsorgen, traineeprogram och "kunskapslyft 2.0" och en översyn av hur statsbidragen ska kunna värdesäkras. 

Befriande! Under snart fyra år har jobbpolitik bara handlat om att sänkta skatter ska ge fler jobb. Resultatet är 100.000 fler arbetslösa, ökat utanförskap och fortfarandee 450.000 människor som står utanför arbetsmarknaden. De sänkta skatterna som till största delen har gått till dem med redan ganska goda inkomster har inte gett fler jobb. Det benämnde DN i början av året med rubriken "Regeringen klarar inte jobblöftet". Det känns onekligen som de rödgröna förslagen är både nödvändiga, offensiva och en mer konkret inriktning på att skapa jobb och stärka människor och företag.

Fler som skriver:
- Krassman, - S-buzz,  - Johan Westerholm , -  Alltid rött alltid rätt,  Katarina Nyberg Finn, -  Röda Berget ,- Stefans konspirationer,  - Ulrika Falk .
Tokmoderaten,  Kent Persson - HBT-Sossen


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant ?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,