måndag 24 maj 2010

Jag skriver på krav om extra landsting om Nya Karolinska

Under dagen har härvan, om uttrycket tillåts, med Nya Karolinska rullat vidare. Om en tredjedel av fullmäktiges ledamöter så begär kommer landstinget att sammanträda igen. Så tror jag att det blir.
De rödgröna räcker till för det.

Här
händer ännu en märklighet i denna praktskandal. Praxis är att ett extra fullmäktige kallas ihop om gruppledarna så begär. Det tillhör inte vanligheterna. Den här gången frångår fullmäktiges ordförande, moderat, den vanliga ordningen. Nu gäller lagens bokstav. Okey, inte i sak något man kan protestera direkt mot. Men i helheten, skatteslöseriet, hemlighetsmakeriet, blir moderat-ordförandens agernade ännu ett tragiskt spel i landstingets historia. Allt, som medierna har berättat, för att hålla hemligt olika summer till olika aktörer i affären.

Själv
tänker jag kräva det extra mötet i min egenskap av landstingsledamot. Ett fullmäktige där vi som valts av Stockholms läns väljare också agerar inför deras ögon och öron. Inga vakter vid entrén. Inga pejlingsapparater som ska kolla ledamöternas mobiltelefoner. Inga idiotiska "dansbiljetter" för att få ut handlingarna.

Jag läser på Helene Sigfridssons blogg att landstinget fortsätter idiotierna. Nu handlar det om utdrag ur protokollet. Helene, som deltog i debatten, kan hämta uttraget. Eller så budas det. En enorm apparat dras igång för att hålla hemligt det som verkligen berör stockholmarna.

Du kan läsa mer om det här i mina tidigare inlägg. Men jag har en vädjan.

I e
n del kommentarer har jag (kan vara fel) sett antydan till att ansvaret för hemlighetsmakeriet läggs på de ledamöter som väljer att inte bryta den sekretess som landstingets majoritet har valt att besluta om efter omröstning. Jag tycker inte det är rätt. Det är den borgerliga alliansmajoriteten som har ansvaret. Det är dom, ingen annan, som ska ha den starka opinionsmässiga uppläxningen för att man stänger dörrarna när stockholmarnas skattepengar ska användas till miljardinvesteringar.

Helene
Sigfridsson skriver på Newsmill. Jag tror inte att hon kan hamna i fängelse för inlägget, något som rubriken antyder. Men som hon också skriver borde vi bli många som delar cell. Det var ju så  att under sammanträdet blev det bekant att landstingsmajoriteten skrev insändare i tidningen om det vi trodde var sekretessbelagt.

Och,
som jag skrivit förut: Beslutet togs i hemlighet också i själva omröstningen. Så får det inte gå till. Där måste offentlighet gälla. Eftersom läktaren inte öppnades förrän efter voteringen, kanske de borgerliga hänger med till Hall eller Kumla eller vilka anstalter som nu är beredda att hysa denna folkvalda skara av brottslingar.
I alla fall kommer Helene möjligen att få sällskap av Petri Salonen, politisk sekreterare för centerpartiet, som i ett blogginlägg påstår sig veta fakta och redovisar detta. Just den där debatten har hans ledamöter och ledare förhindrat på några väsentliga punkter.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra.
Belys denna upphandling med fler inlägg.
Det finns fler tillfällen då de blå dränerar samhället på pengar.