torsdag 20 maj 2010

SvD avslöjar turerna kring nya Karolinska

Vid två tillfällen, ett informationsmöte och ett landstingsmöte, "informerades" landstingsledamöterna om att det minsann fanns utrustning som skulle avslöja påslagna mobiler. Så hemligt var informationen. Landstingets jurister markerade i en PM att det i mångt och mycket är upp till landstinget självt att avgöra sekretessen: den blev för oss ledamöter total genom ett politiskt beslut som efter votering började gälla. Munkavel på ledarmöter i Sveriges näst största parlament år 2010.

Oaktat pejlingshot, numrerare biljettter för att få och lämna in handlingar, entréväktare och sekretessbeslut skriver Svenska dagbladet i dag om några uppgifter från beslutet i ärendet. Precis som tidigare är jag tystad av den politiska majoriteten i landstinget. Inte av juridiken. Svd berättar att landstingen tidigt satte krav om konkurrens:
”Att genomförande av ovanstående [upphandling] endast sker om förväntad konkurrens kan uppnås”.
verkar det inte ha blivit, berättar SvD:
De drivande i upphandlingen fick i det läget, som NKS-förvaltningen skriver i sitt underlag, själva tolka ”fullmäktiges uppdrag att genomföra upphandlingen endast om förväntad konkurrens kunde uppnås”. Lennart Persson och Erik Gjötterberg beslutade att det gick an – ”en anbudsgivare var tillräckligt i ett konkurrenshänseende”, skriver tjänstemännen i sin hemligstämplade redogörelse.
I ett längre stycke berättar tidningen om att det har funnits alternativa förslag:
När deadline gick ut den 15 december 2008 stod det klart att endast en aktör ville vara med. Oppositionen ville, enligt det sekretessbelagda protokollet från utskottsmöten, stycka upp kontraktet i flera mindre för att få fler företag som kunde bjuda. En situation med för få anbud hade förutsetts i konsultrapporterna som därför i ett sådant läge föreslagit alternativ där landstinget själv lånade upp pengarna. SvD:s kartläggning tyder på att fler byggbolag hade varit beredda att lägga anbud om landstinget frångått kravet på privat finansierad OPS-lösning.

Men de ansvariga i ledningen för Nya Karolinska sjukhuset-förvaltningen, Lennart Persson och Erik Gjötterberg samt moderata landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, fortsatte ändå.
står det i dagens morgontidning. Om det blev med sifforna 77 för och 55 emot eller om det var annat resultat spelar kanske ingen roll. Min rätt att delta i debatten togs bort av landstingets alliansmajoritet och det blir att, på ett ytterst pinsamt sätt, sitta vid sidan om och hålla käft. Trots det ansvar man har som förtroendevald gentemot väljarna och skattebetalarna. Men förbud att läsa tidningar - så långt har ändå inte demokratin kvävts i Stockholms läns landsting.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Per-Ola Larsson sa...

Hej!

Vi har grundlagsenlig yttrandefrihet i Sverige. Den rätten kan en landstingsmajoritet inte upphäva.

Enligt min mening är beslutet om nya KS olagligt på många punkter. Jag skickar mitt överklagande tiöö Din mejladress.

David sa...

Här har vi ett tydligt exempel på att en befattningsdomstol är livsviktigt...