måndag 24 maj 2010

Huddinge fullmäktige: Förslag om folkhälsoarbetet på gång


För några dagar sedan kom ytterligare en rapport  från landstinget som i sak inte verkar innehålla några nyheter. Folkhälsoakademins rapport är trots det viktig som underlag: hur ser verkligheten ut när det gäller hälsoläget? Var finns de stora utmaningarna om folkhälsomålen ska kunna uppnås? Svaren är som oftast, på de flesta punkter: där människor har högst inkomster och längst utbildning är hälsoläget bättre. Omvänt: där inkomster är lägre, utbildningen kortare, arbetslösheten mer utbredd, där är ohälsan ur olika perspektiv mest utbredd. Man skulle kunna lägga till: det är i de förstnämnda områdena som de flesta av de nyöppnade vårdcentralerna har hamnat.

Huddinge
kommun behöver också ett aktivt folkhälsoarbete. För vår del kan statistiken ge en skev bild: Kommunens genomsnitt är på många områden ganska bra. Men det skiljer mellan människor i olika delar av Huddinge. Just landstingets annars utmärkta rapporter har tyvärr oftast ett kommunsnitt som gör att vi inte riktigt får bilden av hur läget ser ut och på så sätt ett bra underlag för att jobba vidare med folkhälsofrågor.

Huddinge har en ambitiös plan för arbetet med många mål som också bryts ner till kommunens förvaltningar, ofta i samarbete med andra. Men det finns mer att göra och det brister på några områden. Om det här skriver jag nu på en motion till kommunfullmäktige. Om vad vi kan göra mer i kommunen för att fler ska må bättre. Det handlar bland annat om att göra mer där folkhälsoläget är sämre. Om att samverka djupare mellan ex kommun och landsting. Det handlar också om att ha fokus på en del viktiga områden som hur barn och ungas psykiska hälsa ser ut i vår kommun. Återkommer med mer info om våra förslag till kommunfullmäktige. 

- Bra hemsida om folkhälsa är förstås Folkhälsoguiden.
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,