torsdag 7 januari 2010

Per Schling(m)ann till frukostbordet?

Foto Emilia Öije
Dagens "tunga" inrikespolitiska utspel står Per Schlingmann (m) för i Aftonbladet. Där lyser Schlingmann upp debattsidorna med ett avstamp inför valkampanjen och pekar ut de tunga frågor som ska bli valvinnande i september. Några intressanta punkter finns förstås. Om man ska börja med berömmet så är det att artikeln talar den egna politiken.  Jag hoppas att debatten blir tydlig om skillnaderna men det krävs också att partierna och de två huvudallianserna lägger energi på att berätta om de egna idéerna.

Det mest slående i hela artikeln är att det som i annonser om inlägget och i rubriken betecknas som "jämlikhet" förstås saknas helt i Schlingmanns text. Förklaringen är förstås enkel: en sammanblandning av det viktiga begrepp som handlar om allas lika rätt, och att politiken ha en roll att öka jämlikheten mellan människor. Utan jämlikhet blir friheten inte särskilt verklig för många. Rubriksättaren har blandat ihop begreppet med det Schlingman tar upp: jämställdheten mellan män och kvinnor. Jämlikhet eller inte är ju också framöver en av de stora politiska stridsfrågorna mellan höger och vänster. Den som synar resultatet av den politik som Schlingmann fört ser att det nu blir större klyftor och ett mindre jämlikt Sverige.

Jobbpolitiken petas ner i rangordning, nu som punkt tre. Det är förstås helt och hållet en internationell kris som pressar arbetslösheten uppåt. Det har sina begränsningar: när (S) styr förefaller liknande fenomen alltid vara regeringens fel. När borgare styr aldrig. Och hur viktig det än är med en politik för jobb så kan det inte motivera att tryggheten för människors i Sverige ska rivas upp. Där har (m) och alliansen ett jätteproblem efter att debatten om sjukförsäkringen blev en så talande bild av vad politiken leder till.

Och inte minst: I ett Sverige där arbetslösheten ökar och fler tvingas leva på bidrag, där fler hamnar under gränsen för fattigdom till och med: där är klingar talet om "från bidrag till jobb" dramatsikt falskt. Det växande klyftorna tillhör alliansens signum, efter den här mandatperioden.

Fjärde och femte punkten är svaga områden för Schlingmanns parti. Jämställdheten finns där sannolikt därför att (m) har problem med kvinnliga väljare och att Mona Sahlin i bland annat sitt sommartal lät jämställdheten genomsyra hela politiken som (S) går till val på. Den femte punkten om välfärd är orimligt diffus och väcker många funderingar. Det är inte tydligt vad "framtiden" betyder för sjukvården, skolan eller äldreomsorgen. Lösningen för hela välfärdsområdet verkar inte hella vara att skjuta till mer resurser. I stället är det att 
kvaliteten och de offentligt finansierade verksamheterna bli föregångare när det gäller modernt ledarskap och organisationer som tar tillvara på människors engagemang.
Inget snack om att många delar av offentlig sektor måste bli mycket bättre på detta. Men att det ger några dramatiska förbättringar som tar bort behovet av fler anställda i vård och omsorg, ja det betvivlar jag.

Viktigast ska nu vara "friheten" som lyfts fram som en förstapunkt som inrymmer allt från fler poliser till att "fortsätta sänka skatterna för dem med lägst inkomster." Frihetsdebatten har högern förlorat långt tidigare främst därför att man aldrig har erkänt kopplingen mellan frihet och jämlikhet. Att Schlingmann i artikeln nämner skattesänkningar för låginkomsttagare som moderat politik när den egna politiken har gett merparten av de sänkta skatterna till redan ganska välbeställda är inget annat än falsk marknadsföring. Inte minst för de som sen sett de blygsamma lägre skatterna försvinna i högre avgifter till exempelvis a-kassan. Och här talar inte Schlingmann om landets pensionärer.


Fler skriver:

Ett hjärta rött beskriver det Sverige som slits itu på ett bra sätt. Alexandra Einerstam påminner om att även de rödgröna brister: "Vilken politik riktar sig till de personer som lever utanför "verkligheten"? 
Jimmy Jansson bloggar om jämställdheten kopplat till vårdnadsbidraget, Johan Westerholm nämner fördelningsbristerna. Peter Högberg reagerar också och Fredrik Pettersson, med länkning på debattsidan, likaså.

Färre bloggare från allianslägret hittar jag. Jenny Petersson tipsar om artikeln, Kent Persson har en längre analys, Fredrik Antonssson ("Tokern) länkar till den,  Aqua Vera vill i stället har rubriken FRA-mtidsår...

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern 
IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , ,