söndag 31 januari 2010

Reinfeldt, Bush, Obama och Sverige

I dagens Svenskan skriver PJ Anders Linder inspirerat att Reinfeldt, Sveriges statsminister, borde ta efter den amerikanska traditionen med ett "State of the Union"-tal. PJAL ger också ett förslag till tal som han efter mycket slit publicerar. För det arbetet ska förstås SvD:s ledarredaktion ges uppskattning. Man kan ändå ha ett par invändingar.

Det första är att jag tror att idén presenteras på helt fel dag. Idag är det som bekant partiledardebatt. Åsikter ska brytas. Väljarna ska ges en bild av hur de olika partierna och inte minst de olika allianserna ser på Sverige, på Sveriges problem och möjligheter och få möjlighet att höra partiernas vägval och sakpolitik. Att samma dag som debatten drömma om att moderatledaren har egen TV-tid för eget tal kan man möjligen förstå. Men det ger ändå en "hint" om att det inom de moderata leden finns tveksamheter kring debattmöten. Möjligen är det Reinfeldts egen analys som framskymtar: "Politiken är bra. Ingen ska vara sur". "För många ÄR sura". "Det kan bara bli bättre om Fredrik, med sin höga trovärdighet, får kommunicera de rätta orden till folket".

Vi såg det i efterdyningarna till debatten om sjukförsäkringen då 350.000 väljare lämnade alliansen. Där hade citat om hur Per Westerberg (m) tyckte att cancersjuka skulle arbeta kommit ut, bilder på applåderande riksdagsledamöter, och ett ansvarigt statsråd som talade om "besparingar på sjuka för att sänka skatten". Att PJ Anders Linder hellre vill att Reinfeldt får tala själv om detta förstår jag. Däremot tror jag inte att demokratin gynnas av den avgränsningen.

Sen är jag tveksam om ledarsidans bildkoppling mellan Reinfeldt och Obama. Jag har tagit med en annan bild, men förstår fullständigt att Reinfeldt numera hellre accocieras till Obama. Barack Obamas tal i år är väl inte heller något som Reinfeldt direkt kan kopiera. 
I took office amid two wars, an economy rocked by a severe recession, a financial system on the verge of collapse, and a government deeply in debt.  Experts from across the political spectrum warned that if we did not act, we might face a second depression.  So we acted -– immediately and aggressively. 
När Reinfeldt själv tog över hade han en ekonomi i full fart uppåt, ett inflöde av nya jobb och en grundmurat bastant ekonomi. Reinfeldt skulle inte kunna säga som Obama: "So we acted". Många minns hur Thomas Östros varningar i riksdagen om en kommande kris slogs tillbaks av finansminister Anders Borg. 

Jämförelsen med Obama blir fel också när det gäller vården. Vi följer nu Obamas jobb för att sjösätta reformer som kan balansera ett vårdsystem som svenska folket avvisar totalt, där kanske 50 miljoner amerikaner har ställts utanför. Trots att USA som nation betalar avsevärt större andel av BNP till sjukvården än Sverige. Trots att den moderata retoriken om "jämlik vård" leder den praktiska politiken till det omvända. Inte heller där är Reinfeldt någon Obama. Inte heller en Tage Erlander.

PJ Anders Linder ska som sagt ha beröm för slitet med ett förslag till tal. Däremot inte för innehållet. Det är begränsat, det tar inte upp centrala frågor som att regeringen inte har levt upp till löftet om jobben. Det tar inte upp de allt fler som står utanför. Det tar inte upp något om att minska klyftor i samhället.

Talförslaget har en mening som i alla fall stämmer:  "Under 2010 ställs vi i regeringen till svars inför väljarna för hur vi har klarat situationen". Det är helt riktigt. Kanske är de många mätningarna med rödgröna i täten en föraning om vad som komma skall. Inte ens ett State of the Kingdom-tal" kan rädda Reinfeldt undan den kommande prövningen.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant     Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Mikael sa...

Hej!

Nu mer än någonsin i Sveriges historia behövs ett ansvarsfullt ledarskap. Det är dags att kasta alla ideologier i soptunnan.

Det är hög tid att överge en politisk väg som hittills inte medfört något gott utan som bara fört med sig motsättningar och pajkastning som gör att de unga och många andra också vänder politiken och samhället ryggen.

Det är som Barack Obama sa vid sin installation "On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord. On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long have strangled our politics".

Det är helt enkelt dags att lägga dåtidens politiker åt sidan och istället byta väg och slå in på en ny väg framåt. Det är dags för att arbeta tillsammans och inte änga sig åt ideologi och smutskastning. Från och med idag måste vi istället välja följande väg "When people set aside their differences, even for moment, to work in common effort toward a common goal, when they struggle together ans sacrifice together, and learn from one another...all things are possible" (Barack Obama)

Det är helt enkelt dags att överge den gamla tidens politik och den gamla vägen för att slå in på den nya vägen. Det är helt enkelt dags att lyssna på varandra, och att lära från varandra och att respektera varandra. Här kan vi lära mycket av President Obama.

Han sa redan direkt i början av kampen för att vinna Vita Huset att "All candidates in this election have good ideas". Han har så rätt. I Sverige hör vi aldrig att den ena sidan säger att den andra sidan har några goda idéer utan det är bara skit och pajkastning.

Det behövs därför nya modiga ledare som vågar och tar det stora ansvaret att jobba över parti och blockgränser för att bygga ett nytt och bättre Sverige.

Sverige blir inte starkare om bara några vinner och många andra förlorar. Därför håller jag med Barack Obama som lär ha sagt "I´m a Democrat because we are the party that believes we´re all in this together".

Det handlar helt enkelt inte om ett blått Sverige eller ett rött Sverige utan det handlar om hela vårt land Sverige.

That´s why we need Change We Can Believe in!.

Fredrik sa...

Modigt att våga nämna reformeringen av sjukvårdsförsäkringen som ett problem. Bara för att man inte är helt frisk betyder det inte att man inte står utan arbetsförmåga eller eget ansvar. Det vore mycket osolidariskt dels mot dem som behöver resurserna, dels de som sliter med låga löner och hård beskattning för att försörja folk som kan arbeta själva.

Rally sa...

Nu är det ju så här Fredrik att de som behöver resurserna tvingas till AF fast de är allvarligt sjuka, men det viktiga är väl att skatterna sänks med tonvikt på de högavlönade?

Michael sa...

vad att säga??

Bilderbergarpack = Same shit