måndag 14 september 2009

Den rödgröna Agendan växer fram

Nej, ett svar från Mona Sahlin att "det svåraste har vi bakom oss" accepterades inte av programledaren i Agenda. Det var som om själva syftet var att visa en antagen splittring. Ett svar om att många frågetecken redan har rätats ut passade helt enkelt inte in.

De rödgröna hade alltså bjudits in till Agenda i Svt för att svara på frågor om hur samarbetet utvecklas. I det obligatoriska repotaget före utfrågningen togs skatter, vägar och friskolor upp som exempel på kommande svårigheter. Utgångspunkten var att söder om Stockholm hade väljarna förra gången svikit. En viktigt grupp att återvinna.

Mona Sahlin slet till sig ett kort utrymme för att rätta en felaktighet i repotaget att S skulle vara "vacklande" i sin syn på friskolor. För den som läser vad socialdemokratiska förslag och till och med partiprogrammet tar upp torde inga tvivel finnas om en positiv hållning. Det debatten gäller är om skattepengar som sätts in i skola, vård eller omsorg ska kunna plockas ut i form av vinster. Den debatten välkomnar jag, främst därför att den inte har förts tidigare inom socialdemokratin. De rödgröna är helt eniga om utgångspunkterna.

I skattefrågan tog Agenda med Ilija Batljan som talesman för dem som tycker att skatterna i Stockholm är tillräckligt höga. Monas svar var att det handlar om att undvika en utveckling med "platt skatt" till staten, lika för alla. Hon svarade också, vilket är viktigt: "Jag är övertygad att det kommer att krävas".

Just ordet "krävas" är centralt. Inget skattehöjande efter någon inneboende ryggradsreaktion. I stället en helt vanlig koll på "hushållsbudgeten"för staten. Stämmer "pengar in" överens med "pengar ut". Om inte är det fara å färde.

Efter 85 miljarder mindre till välfärden med nuvarande regering behöver Sverige en politik som kopplar skatter till höga ambitioner med välfärden. Att ha stora ambitioner med välfärden och samtidigt drömmarna om att fortsätta sänka skatter är att på förhand bygga in ekonomiskt moras. Och som Peter Eriksson nämnde är "fördelningspolitik" något som idag inte finns med i regeringspolitiken. Där är rättvisa skatter viktiga.

Förbifart Stockholm var också framlyft som "splittringsfråga". Även här till stor besvikelse för dem som gärna vi se oförenliga synpunkter från de tre. Och visst: "att bygga eller inte bygga, det är frågan". Det är svårt att göra både och. Att en vägdragning inte får bidra till "klimatkatastrof" och att satsningar görs på kollektivtrafik är två utgångspunkter för de diskussionerna. Knepigt, ja, men inte omöjligt att hantera om man fokuserar på vilka mål man vill uppnå. Även där besked före valet.

Fler bloggar om detta:
- Knuff
- Progressiva bloggar på Netroots
- Högbergs tankar.
- Roger Jönsson

Även: Expressen, Ab,
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

"För den som läser vad socialdemokratiska förslag och till och med partiprogrammet tar upp torde inga tvivel finnas om en positiv hållning. Det debatten gäller är om skattepengar som sätts in i skola, vård eller omsorg ska kunna plockas ut i form av vinster."

Det här är ju bara snömos. Varför i hela fridens namn skulle någon vilja driva ett företag i en sektor där vinster är förbjudna? När man läser sånthär frågar man sig om författaren medvetet vilseleder eller om den som skriver helt enkelt inte förstår sig på ämnet.

Det finns två sätt för någon som investerar i ett företag att tjäna pengar. Det första och mest centrala är utdelning av vinster, det andra är kapitalvinst vid en framtida försäljning av aktierna. Om utdelningar förbjuds så är blir aktierna i princip värdelösa då de inte längre representerar ett värde som aktieägarna kan tillgodogöra sig (utan att likvidera bolaget).

Ett förbud mot vinster är alltså att likställa med ett förbud mot friskolor, eller hur tänker egentligen de Socialdemokrater som argumenterar för ett vinstförbud att friskolemarknaden ska fungera framöver?

Peter Andersson sa...

Måste först beklaga att du väljer att skriva anonymt.

Nej. Det är knappast "snömos" med min kommentar om vad debatten handlar om. Det handlar just om vinster och vinstuttag.

Det finns ju en non-profit-sektor som kommer lite i skymundan av den här debatten. De gör redan idag oerhört mycket för välfärden och borde får ännu större utrymme. De gör det för helt andra värden än ekonomiskt vinst. Dessa finns!
Det har ju också alliansregeringen sagt sig stå för men det är väl tveksamt om man verkligen driver det.

Sen första debattinlägget om detta har jag försökt påpeka att det inte i någon artikel har talats om vinstförbud utan vinstbegränsing. Det är en viss skillnad.

Jag har efterlyst diskussion om detta helt enkelt därför att det är skattepengar som "politiken" är ansvarig för. Du verkar ha samma inställning som de borgerliga partierna att det inte är något att diskutera alls, bara betala ut pengara. Jag tycker inte det är ansvarsfullt.

Det finns mycket starka skäl för att verksamheter som drivs privat behöver vinst för att kunna återinvestera.

Men om den skapas genom lägre kvalitet, en kompetens som är lägre än vad som krävs, lokaler som egentligen inte är anpassade för en verksamhet men som är billigare och då medverkar till ett överskott... Det är sådant som politiker ansvariga för verksamheter betalda av skattebetalarna måste tänka på.

Vad gäller "satsa pengar" osv i välfärdsverksamheter så är det främst skattebetalarna som står för fiolerna.