fredag 11 september 2009

Vinster i vården i debatt S mot Kd

Debatten om vinster i vården går vidare efter DN:s artiklar om de stora vårdbolagens vinstuttag. Om detta bloggade jag som många andra igår. Idag följs de första artiklarna upp med fler i papperstidningen. Skattepengarna förs över till skatteparadisen, är budskapet. Detta har också följts upp av andra.

Socialminister Hägglund och Ylva Johansson (S) möttes nu på morgonen i SvT:s morgon-TV. Göran Hägglund har inget problem med de stora vinsterna utan upprepar att det är en fråga om upphandlingar, kvalitetsjämförelser, tillsyn och att nya aktörer kan bidra till att utveckla vården. Några synpunkter på de aktuella fallen med skattepengar som blir tillgångar i finansbolag utomlands verkade han inte ha.

Ylva Johansson talade om den bristande styrningen av vården. Den fungerar inte och samtidigt med stora vinster har vi stora vårdbehov som inte tillfredsställs. Ylva Johansson bekräftar med inläggen det som Carin Jämtin och också Mona Sahlin tagit upp: om att det framöver måste vara så att vinster från vården stannar i verksamheten.

Jag tycker att Ylva tog med ett perspektiv värt att fundera över. "Vi ska hela tiden förbättra vården. Vinster som skapas genom att ersättningssystem sätter ett fast pris för en patient är inte lämpligt utifrån detta". '

Det där tangerar det jag själv inte kan skjuta bort och det gäller både skola, förskola, äldreomsorg och sjukvård: att det är en gemensam ram av våra skattepengar som beslutas för viktiga verksamheter. Att varje krona (skattekrona) borde prövas utifrån hur de kan möta de behov som de som betalat skatten / har. Oavsett om man gillar eller hatar vinster kommer man inte ifrån att varje krona som blir till vinst utanför verksamheten är en förlorad (skatte-)krona för patienten. Eller?

Ylva Johansson nämnde också skevheter i styrsystem som leder till att privata och offentliga vårdaktörer lockas att ta de lätta patienterna är inte lämpligt.

Det sistnämnda ser vi i Vårdval Stockholms kölvatten. Där handlar det inte om huvudmannaskapet utan mer om vilka drivkrafter som används. "Besöken ökar" sägs det och visst stämmer det kanske. Men bakgrunden är att vården för att få ekonomin att gå runt försöker skrapa ihop så många läkarbesök som möjligt.

Jag tror att det mesta av de avarter vi ser kommer från tidigare upphandlingar som inte varit "helt lyckade". Där skiljer det mot när ersättningar ges utifrån ett politiskt beslutat ersättningssystem som är lika för såväl offentliga som privata aktörer.

Debatten är välkommen och jag hoppas att den fortsätter. Lite tråkigt att Göran Hägglund i en viktig debatt avslutar med den förmodligen utarbetade talregeln att alltid i alla sammanhang göra en koppling till Lars Ohly och Vänsterpartiet. Lite patetiskt, faktiskt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,