torsdag 17 september 2009

Ingen anledning att snyfta över välfärdsföretagande

Ett perspektiv i den debatt som pågår om vinster i välfärden får jag efter att ha ögnat igenom SCB:s statistik över privat vård och utbildning. Statistikeftersläpning som gör att det är 2007 som är stoppår. Men dock.

I rapporten från SCB (pressmeddelandet) berättas om en god avkastning av välfärdstjänster, i Sverige, och kanske bör nämnas: med en ökning under hela 2000-talet. Stockholmsregionen sticker förstås ut och är "värst" / "bäst".

SCB skriver:
De privata företagen inom vård, skola och omsorg visar mycket god avkastning. Avkastningen på det totala kapitalet år 2007 låg på 19 procent för sjukvårdsföretagen, 16 procent för utbildnings- och 14 procent för omsorgsföretagen. För samtliga privata företag, utom de finansiella, ligger den genomsnittliga avkastningen på 10 procent.
Man kan förstås reagera häftigt och som "vänster" bli förbannad över att den här utvecklingen verkar ha skett under S-regeringar, om än med kommun- och landstingsmajoriteter som är borgerligt styrda. Jag gissar att mycket handlar om en - också under vår tid -alltför "nojigt" hyllande av en Lag om offentlig upphandling som på många sätt likställde köp av välfärdsinsatser med att upphandla engångsartiklar, vägbeläggning eller annat.

Däremot borde den som hittills har påstått att alternativ och privata alternativ inte kan frodas i ett rött, eller kanske rödgrönt, Sverige ha stor anledning att ompröva sin åsikt.

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,