onsdag 30 september 2009

Sjöfartsverket gör pengar på oljejätten - och bryter mot regeringens regleringsbrev och sin egen miljöpolicy

[bild från Greenpeace] Maud Olofsson känner inte till affären. Men det statliga Sjöfartsverket sätter svenska statens och därmed regeringens trovärdighet på spel i klimatarbetet. Maud Olofsson som nyligen dragit igång en klimatkampanj blir säkert rejält förbannad över detta. Men skadan är redan skedd.

Den svenska isbrytaren Oden har tjänstgjort i oljejätten Exxons tjänst. Det handlar om att leta olja. Man kan älska den frihetsbringande bilen. Men ofta drivs den framåt av den sörja som i förädlad form kanske kommer att skeppas från ett av de platser på jorden där vi tydligast kan se avtrycken av samma "frihet" i form av smältande glaciärer.

Den uthyrande myndigheten som tjänat på affären kan möjligen gotta sig. Men frågan är om man följer det regleringsbrev som regeringen har utfärdat. I detta slås bland annat fast att verket ska
bidra till att bl.a. miljöpolitikens mål och delmål nås. Sjöfartsverket ska inom sitt ansvarsområde redovisa och kommentera måluppfyllelsen."
Man måste ställa sig frågan hur myndighetens redovisning kommer att gestalta sig i detta fall.

I Sjöfartsverkets egen miljöpolicy står bland annat:
Miljöhänsyn och resurshushållning ska genomsyra Sjöfartsverkets verksamhet och vägas in i samtliga beslut
Den samarbetspartner som har hyrt Oden är alltså samma företag som ägde tankfartyget Exxon Valdez. 1989 gick fartyget på grund utanför Alaska och skickade ut 50.000 ton råolja över en sträcka av 190 mil.

Exxon har förutom det kanske inte varit känt som världens mest miljöengagerade företag. I ett nyhetsbrev från Naturvårdsverket berättas att investerare i USA för ett par år sen blev rejält förbannade på oljekoncernen:
"Gruppen, som består av pensionsfondsförvaltare i åtta amerikanska delstater och staden New York samt åtta andra institutionella investerare, är oroade över att Exxon Mobil halkar efter andra oljebolag som Shell och BP när det gäller att förhålla sig till klimatfrågan.

– Som investerare är vi oroade för att Exxon Mobil inte förbereder sig tillräckligt för ”morgondagens energi”, säger en talesperson för gruppen.

I ett uttalande säger Exxon Mobil att ”ackumulering av växthusgaser i atmosfären medför en risk som kan vara betydande för samhället och ekosystemen” och att ”dessa risker motiverar åtgärder
idag, men urvalet av åtgärder måste göras med beaktande av de osäkerheter som kvarstår”.
Mer om det företag som staten genom sitt Sjöfartsverk har gjort affärer med finns hos Greenpeace exempelvis på Martinas blogg. Exxon, ett företag som rankas som ett att världens rikaste. 2008 års vinst skulle exempelvis kunna täcka en inte oväsentlig del av hela EU:s klimatarbete! Det är förstås teori, alltmedan klimathotet orsakat av företagets produkter är väldigt väldigt konkret.

Mer om regeringen och klimatet:
- Alliansfritt Sverige: Om regeringen, klimatet och namninsamlingar...

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,