måndag 14 september 2009

Reinfeldts regeringsförklaring 2006 versus 2009

I september 2006 höll den då nyvalda statsministern, Reinfeldt, sin första regeringsförklaring. I morgon är det dags igen. Som alltid är nyfikenheten stor på vad den kommer att innehålla. Men kanske kan en checklista förberedas. Vad sade statsministern som nytillträdd? Speglar regeringsförklaringen framgång eller motgång? Och kanske viktigast: vad ska de styrande ge väljarna för budskap inför valet nästa år utifrån resultatet?

Några vackra ord från 2006 i förhållande till det som de rödgrönas granskningsrapport om de tre gångna åren visar: (fet stil = regeringsförklaring 2006 - under "läget nu = i huvudsak text från de rödgrönas granskningsrapport)
Fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete, och få uppleva arbetsglädje och arbetsgemenskap under trygga villkor.
Läget nu:
För ett år sedan var arbetslösheten i Sverige nästan en procentenhet lägre än i EU. Idag är arbetslösheten högre i Sverige än i EU. Och ungdomsarbetslösheten skenar och närmar sig 30 procent medan den i EU är knappt 20 procent.
Fler elever skall lämna skolan med kunskaper och förutsättningar för att tryggt kunna fungera som medborgare och i arbetslivet. Genom att sätta kunskap i centrum och satsa på kvalitet skall resultaten i den svenska skolan förbättras.
Läget nu:
Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program har minskat de senaste åren enligt statistik från Skolverket.
Fler svenskar skall ges möjligheter att förverkliga sina drömmar och ambitioner genom att starta och driva företag.
Läget nu:
Antalet företagskonkurser har ökat kraftigt. Fram till och med juli 2009 hade 47 procent fler företag gått i konkurs än vid samma tid året innan. Sen tillträdet har regeringen höjt arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen.
Under den kommande mandatperioden kommer varje reform att prövas mot vad samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning. Utrymmet för ekonomiska reformer under den kommande mandatperioden kommer bl.a. att vara beroende av hur många som kommer tillbaka i arbete.
Läget nu:
Man har sänkt skatterna med 85 miljarder kronor. Nästan hälften av skattesänkningarna har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest. Den fjärdedel av befolkningen som tjänar minst har fått endast 6 procent av skattesänkningarna.

Inför budget 2010 reser nu regeringen landet runt med nya reformer. Har man verkligen råd med både och?
Arbetslöshetsförsäkringen skall bli obligatorisk och omfatta alla
som förvärvsarbetar.
Läget nu
Så har det inte blivit. Däremot följande:

- Medlemsavgifterna har höjts kraftigt.
- De som arbetar i yrken och branscher med hög risk för arbetslöshet får betala en högre avgift till a-kassan.
- Ersättningsnivåerna har sänkts22. Sänkningen gäller även dem som har aktivitetsstöd. Dessutom har beräkningen av ersättningen ändrats23.
- Arbetsvillkoret har skärpts, vilket gör det svårare att kvalificera sig för a-kassa
De åtgärder vi föreslår kommer att förbättra företagsklimatet och bidra till högre sysselsättning. Därmed kommer också de offentliga finanserna att förstärkas
Läget nu
Ett finansiellt sparande i de offentliga finanserna på 2,4 procent av BNP 2006 har vänts till ett negativt finansiellt sparande på 2,4 procent av BNP. 2009 ökar den offentliga skulden för första gången sedan 1995.
Därför är såväl ytterligare sänkningar av inkomstskatterna, t.ex. att avskaffa värnskatten, som förbättringar av företagsbeskattningen och andra åtgärder för att stärka företagsklimatet angelägna
Läget nu
Värnskatten är kvar. Sen tillträdet har regeringen höjt arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen.
Kvinnor och män skall ha lika möjligheter att utvecklas. Regeringen kommer motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser ur ett könsperspektiv
Läget nu
Exempel: Vårdnadsbidraget. En del kommuner har infört vårdnadsbidraget på 3 000 kr per månad och barn. Ofta tas pengarna från barnomsorgsbudgeten.
För att bryta boendesegregationen bör bostadsrättsombildning i storstädernas förorter underlättas och hyresboendet utvecklas.
Läget nu
Under 2007 och 2008 har 25 900 allmännyttiga hyreslägenheter sålts (2007: 7900 st. och 2008: 18 000st). Tre av fyra försäljningar under 2008 skedde i Storstockholm. Försäljningar är också mycket mer vanligt i Storstockholm jämfört med Storgöteborg och Stormalmö.

Ytterligare försäljningar under 2009 och 2010 är planerade i 58 kommuner. Sammanlagt handlar det om 20 700 lägenheter varav Stockholm stad står för 15 000 lägenheter.
Det stora uppdraget:
Regeringens viktigaste uppdrag är att överbrygga de klyftor som orsakats av ett stort och djupt utanförskap för många svenskar. Fler skall ges möjlighet att vara med och bidra och bygga Sverige. Fler skall ges möjlighet att utvecklas och växa och komma till sin rätt

Vi avser att föra en politik för hela vårt land och i hela folkets intresse.
Fler bloggar:
- De rödgrönas blogg om granskningsrapporten.
- Progressiva bloggar på Netroots om regeringen

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,