tisdag 8 september 2009

Jobb genom sänkta skatter? Bevis, tack!

Brännpunkt tar Thomas Östros (S) upp en fundering som jag har bloggat en antal gånger om. Är sänkta skatter ett verktyg som fungerar inom jobbpolitiken, för att möta den annalkande massarbetslösheten och för att bromsa och pressa tillbaks det ökande utanförskapet?

Den ekonomiska teori som ligger till grund för regeringens politik förefaller ha sina ihåligheter. Det funkar ju inte! 85 miljarder i sänkta skatter där den tiondel av inkomsttagarna som tjänar mest har fått en tredjedel av sänkningarna, samtidigt som det stora haveriet för jobbpolitiken har kommit. Och nu ser det ut som skattesänkningsivern fortsätter, trots läget. Allt motiverat igen med att det ger fler jobb.

Samtidigt som det felaktiga i teorin genomförs i praktiken möter regeringen nästa problem med en insikt om samband som förefaller låg. Arbetslöshet kostar. I de allra flesta kommuner ökar kostnaderna för socialbidrag. (rapport Socialstyrelsen) Innan den arbetslöse hamnar där har det kostat i form av ersättningar och kanske för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Internationell kris, ja. Men inte bara det. Regeringen har agerat efter en teori som inte har fungerat utan tvärt om gjort saker etter värre. Mindre till välfärden, högre arbetslöshet, fler i utanförskap och ökade klyftor mellan människor är i stället ett resultat som väljarna kommer att "döma av" i september nästa år. Alliansregeringen förtjänar en hård dom för misslyckandet.

Fler bloggar:
- Progressiva bloggar på Netroots om "Jobbävning"

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

10 kommentarer:

Lena Civ.Ek. sa...

Gällande ren ekonomisk teori så är det fullständigt oproblematiskt att påstå att sänkta skatter leder till fler jobb. Principen vilar på välfärdsskillnaden mellan att ha ett jobb och att sakna ett, ju större skillnad desto fler människor i arbete. Dessa teorier är också baserade på observationer av verkligheten, och är vad man skulle kunna kalla ett ekonomiskt faktum. En förutsättning är dock, som så ofta, att allt annat är lika, vilket kanske kan förklara att du just nu konstaterar "det funkar ju inte". Allt annat är inte lika, och marknader är trögrörliga.

Däremot så handlar det ju i mångt och mycket om ideologisk övertygelse, vill vi ha ett samhälle där det är stor skillnad ekonomiskt mellan att arbeta och att inte arbeta? Det är samhällsekonomiskt effektivt på vissa sätt, men leder till kostnader på andra liksom är fallet med de flesta ekonomiska beslut.

Fredrik Civ.Ek sa...

Läs ovan Peter.

Du förstår väl att mindre skatter leder till mer pengar i plånboken för dig och mig, eller hur?

Har du och jag mer pengar i plånboken så kan vi köpa mer saker, vilket vi gör.

Om vi köper mer saker måste mer saker produceras.

Måste vi producera mer måste vi öka arbetskraftet.

Måste vi öka arbetskraften så anställer vi mer.


Svårare än så är det inte, dock som lena skriver så är marknaden trögrörlig och i just dessa tider med finanskrisen och allt håller människor extra hårt i pengarna. Men du skall se att när vi har kommit in en b it i högkonjukturen kommer Sverige att explodera pga. av skattesänkingarna. Frågan är bara om (S) kommer att hinna förstöra allt detta innan..

vänsterwiki sa...

Om man vill minska konsumtionen av alkohol höjer man skatten. Om man vill minska konsumtionen av bensin höjer man skatten. Om man vill minska konsumtionen av bekämpningsmedel höjer man skatten. Om man höjer skatten på arbete .... man konsumtionen av arbete.

Fyll i det rätta, minskar eller ökar. Så sa Gunnar Axén om saken.

Ali Civ. Ek. sa...

Det är roligt som Lena skriver: "Gällande ren ekonomisk teori så är det fullständigt oproblematiskt att påstå att sänkta skatter leder till fler jobb."

Ja, så är det. Och "ren ekonomisk teori" är ren båg. Den bygger upp en modellvärld som är fundamentalt orealistisk och drar sedan ovetenskapliga slutsatser på basis av den. Däremot bekräftar den en klassisk borgerlig världsuppfattning - till exempel att folk jobbar bättre om de blir utsatta för press, att mervärde skapas av kapitalägarna och inte dem som arbetar, att det mest effektiva är om de privilegierade får behålla sina privilegier, osv.

Det finns inga hållbara empriska bevis för att lägre skatter leder till lägre arbetslöshet. Däremot finns det gott om empirska bevis på att högskatteländer klarar sig bättre på en rad områden. Och det finns uppenbara historiska bevis för att nordiska högskattesamhället har varit framgångsrika när det gäller att klara hög sysselsättning - samt att nedmonteringen av den politiken har lett till högre arbetslöshet.

Och nej, det beror inte på "trögrörliga marknader" och andra randanmärkning på "ren ekonmomisk teori". Det beror på att teorin inte är hållbar för fem öre.

Se förresten gärna den här rapporten:
http://esbati.blogspot.com/2009/09/skattepolitik-i-det-bla.html

mvh
Ali Esbati

Peter Andersson sa...

Lena,Fredrik, Vänsterwiki. Hade förstås laddat för en egen lång kommentar. Men Ali E har ju redan fixat den så..

Ändå, tack för synpunkterna. Värt att minnas är väl att ett problem med den svenska utvecklingen har varit att den inte främst varit kopplad till en nedgång i exporten utan mycket en reaktion hos hushållen som i takt med ökad otrygghet,trots sänkta skatter (för en del) har sparat i stället för att konsumera.

Sen var lite av min fråga inte en lektion i ekonomisk teori. Jag hade under ett par år det stora nöjet att prenumerera på Anders Borgs så kallade makromail där han som god lärare undervisade läsekretsen om den teori han nu gör praktik av. Problemet är att den inte verkar funka i verkligheten.

/P

Lena Civ.Ek. sa...

Jag tolkade det som att du efterfrågade ett samband. Nå, det finns, och syns tydligt i de ekonomiska modeller som idag är legio. Om du föredrar andra grunder för dina åsikter än den vetenskap som finns (att den inte är perfekt är ett utmärkt argument) så är det givetvis upp till dig, jag trodde som sagt att du ställde en ärligt menad fråga.

Peter Andersson sa...

Lena
Funderingen / frågan var ohyggligt allvarligt menad. Om man hör en regering som låter som om man är fullständigt fast vid en teori om att vägen från massarbetslösheten är sänkta skatter för den fjärdedel av svenska folket som redan har det bäst så tycker jag man måste visa det. Eller / helst erkänna att det faktiskt inte funkar.

Nu är å andra sida jag övertygad om att det är skenargument. I sig helt försvarbart i politiken att vilka slåss för en viss grupp. Dvs de som nu får del av skattesänkningar. Men man ska vara ärlig med det och inte skjuta de arbetslösa framför sig.

peter

Karin Reuterswärd sa...

Man bör också vara medveten om att de ekonomiska teorier som används i dag inte är okritiserade inom vetenskapen - hur mycket vetenskap de än anses vara. Vi har Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi som ett exempel där man arbetar med sådant som länge bara haft en undanskymd plats inom ekonomiutbildningar.

Peter Andersson sa...

Karin: tack för kompletteringen. Misstänker att det där kan borras mycket mycket djupare i. Till och med övergå till resonemang om "tillväxt" utifrån ekologiska kostnader.

p

Karin Reuterswärd sa...

Det kan det absolut! Ekonomisk teori har länge presenterats som att det bara finns en "sanning", och såvitt jag har förstått det bygger den i hög grad på utgångspunkter som att människor alltid fattar ekonomiskt rationella beslut. Vilket inte är fallet. Fast jag hinner inte fördjupa mig i det just nu. Kanske återkommer så småningom...