fredag 25 september 2009

Nord mot Syd? Oavsett det - Stand up and fight, Syd!

Nord och Syd från det amerikanska inbördeskrigets dagar ska möjligen inte vara utgångspunkten. Men visst: det finns oerhört stor anledning för Södertörn, 600 000 invånare söder om Slussen i tio kommuner, att "Stand Up And Fight".

Det har varit snett länge. Södertörn som "trean" när city och nord fått sitt. Det har inte minst handlat om sjukvårdens resurser och satsningar på infrastruktur. I vårdvalets Stockholm var det ohyggligt glest med nysatsningar söder om Östermalm. När vägar dras genom Huddinge verkar det självklart att de ska gå över värdefulla naturområden men i exemplet med Förbifart Stockholm går det bra att håva upp miljarder för tunnlar förbi "Kungens slott". När viktiga satsningar har gjorts för fler universitet i landet, stannar dessa satsningar av så fort Södertörn närmas.

Igår var det dags i gen. De borgerliga väljer att ge förtur till Spårväg city, en "shopping- och turistspårväg" som ska trafikera innerstaden. Det blir enklare att färdas till NK för att shoppa men ännu trängre i innerstadstrafiken på exempelvis Hamngatan.

Det må fungera att ändå acceptera att beslutet om detta är fattat. En miljon kronor per meter, typ! Men i samma andning som det görs skjutsar den moderatledda majoriteten i SL in Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg (och vidare..) i en mycket oviss framtid. Men det är inte bara en spårväg man skjuter på. Man bordlägger också viktiga förutsättningar för fler företag på Södertörn. Man försvårar medvetet för de allt fler boende att klara sitt vardagspendlande.

Hela Stockholmsregionen är överens om att det inte bara är en punkt kring kungliga slottet som ska utvecklas utan också ett antal regionala kärnor som Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen. Det får vara slut på detta ständiga åsidosättande av Södertörn och över en halv miljon människor som valt att bo, eller gärna vill bo, här.

Läs också:
- Lotta Andersson, Stockholms handelskammare.
- Lasse Dahlberg (S)
- Kommentarer om beslutet i SL:s styrelse

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Bosse L sa...

En miljon per meter för den nya spårvägen är en felberäkning. S har räknat på kostnaden för dels sträckan Norrmalmstorg - Centralen, dels för spårupprustning och spårbyte på Djurgården (hundratals meter)
S har varit emot el-driven miljövänlig kollektivtrafik på gatorna i innerstaden (där miljön är sämst) så länge jag kan minnas, d.v.s. sedan 1960-talet.
Sedan är det naturligtvis inte en linje för rikt folk - de åker sällan kollektivt. Men i och för sig har alla satsningar på moderna innerstadsspårvägssystem i utlandet gjort att kollektivtrafikandelen har höjts väsentligt - så kan man locka någon höginkomsttagare också så är det väl inget fel.
Fram för energieffektiv, kapacitetsstark,avgasfri, lättillgänglig modern spårväg i Stockholms innesrtad - somi så många andra miljömedvetna städer i utlandet !
Alla partier är för - utom det innerstadsfientliga S (v vinglar i och för sig som vanligt hit och dit)