måndag 7 september 2009

Moderat sjukvårdsoffensiv - är den trovärdig?

Idag skriver sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt på Newsmill. Precis som tidigare, och tidigare observerat av mig, tillhör Filippa en av de moderata företrädarna som är bäst och mest konsekvent i att använda klassiskt socialdemokratiskt språk. Att den politik hon för där hon själv ansvarar vård vården inte hänger med ordflödet bör lyftas fram i ljuset.

Newsmill-artikeln är en lång hyllning till den skattefinansierade välfärdssamhället. De sänkta skatter som landstinget har genomfört försvårar förstås det. Hon talar förstås mot köer i vården och jag noterar att dessa består. Viktigt är att FR talar mot det försäkringsbaserade vårdsystem som exempelvis Timbro kämpar för.

Men med kännedom om att tankesmedjan brukar vara långt före de politiska förslagen, genom att bana väg för framtiden, är det inte orimligt att förslag om detta kommer så småningom. När retoriken får tala är också Filippa en stor förkämpe för jämlik vård, inte minst när det gäller jämförelser mellan landsting.
Sjukvården i Sverige är inte jämlik. Patienter i olika delar av landet får inte vård på lika villkor.
I Stockholms läns landsting har Filippa Reinfeldt ärvt ett arbete från den programberedning om "Jämlik vård" som jag själv var ledamot i förra mandatperioden. Ska jag vara ärligt så har inte mycket hänt av det (konstruktiva) arbetet vi gjorde. Samtidigt är just klyftorna i vården betydande.

Så sent som idag har jag hört ett par exempel. Södra länet har fått 6 nya vårdcentraler, länet som helhet ca 30. Lägre än befolkningsandelen. Av verksamma privata specialister i länet (811 st) finns 54, eller 6,7 procent i de tio söderkommunerna. (befolkningsandel, 28,6%). Av privata sjukgymnaster finns 90 st verksamma "söder om Slussen", dvs 11,4 procent.

Läser man om tillgång till vård jämfört med ohälsotalens finns nästan ett omvänt samband, utom när det gäller slutenvård. Vårdval Stockholm förvärrar läget genom att flytta resurser från områden med många fattiga och sjuka till områden med mer välbärgade och friskare befolkning. Så är det.

Det finns förstås annat i artikeln som är bra. Öppna jämförelser, Kvalitetsarbetet. Sådant är viktigt och tar också i ganska bred politisk enighet.

När det gäller patientsäkerhetsarbetet såg jag en siffra idag som är både skrämmande och talande: För Stockholms läns landsting kostar vårdrelaterade infektioner inom akutsjukvården 1,2 miljarder per år. Det vill säga dubbelt upp mot vad dagens utspel om mer pengar till kommuner och landsting ger Stockholm. Det är alltid viktigt med perspektiv.

Moderaterna går verkligen till offensiv på ett område som väljarna tycker är ett av de viktigaste och samtidigt där socialdemokratin har ett starkt stöd. Att då låta väldigt sossig samtidigt som den praktiska politiken är en annan är måhända en smart strategi. Kanske alltför smart om någon berättar eller ser verkligheten.

Bloggar:
- Opinionsbloggen
- Progressiva bloggar på Netroots om sjukvård

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,