söndag 20 september 2009

Anders Borgs ekonomiska teorier på fast grund av vetenskap och beprövad erfarenhet?

Har nyss sett Agenda med finansminister Borg. Temat bloggade jag om förut: Regeringens förslag till budget för 2010. En budget som inte presenteras i riksdagen utan för medierna först, något som har fått oppositionen att reagera.

I Agenda hördes inte en enda ny stavelse. Visst. Borg låter oerhört trovärdig. Men det är exakt samma talarstolpar som har upprepats sedan före valet 2006, oavsett vad man talar om. Och med de upprepade utan chans att få in andra perspektiv räknar han med att komma undan från det som är regeringens främsta misslyckande. "Jobbpolitiken".

Även om arbetslösheten nu går upp mot 11,4 procent är retoriken att "jobben är viktigast". Sverige når massarbetslöshet men Borg ser "utanförskapet" så viktigt att motarbeta. Skatter har sänkts som gett mest till den grupp som tjänar mest men i retoriken är det till "låg- och medelinkomsttagare".
Han gör det inte för att vara snäll mot sina väljare. Det är för att göra det "lönsamt att arbeta" säger han. Borta är all koppling till vad skatter används till. Brister i välfärden är som bortsopade. När det kommer till skatter är det som en fritt flygande satellit utan kontakt med planeten Jorden.

Hela den politiken bygger ju på att ganska många idag avstår från att jobba därför att man får för lite pengar när man jobbar och tillräckligt när man gör annat. Jag tycker att regeringen brister i att berätta helheten. Nu har man ju kapat en del på a-kassan och slänger ut 50.000 sjuka som tidigare var just sjuka men som nu blir friska genom någon form av "politisk diagnos".

De som nu inte arbetar därför att annat är mer lönsamt, vilka är det? De som har jobb och som tidigare har avstått från att arbeta mer. Vilka är det? Och hur värderas, som Borg också nämnde, om människor går upp till deltid, från heltid? Är det skattesänkningarna som är förklaring eller en långvarig och segdragen kamp att faktiskt erbjuda heltid som grundtjänst?

Och framför allt: är det verkligen samma människor; de som förväntas jobbar mer när skatter sänks ( så att utanförskapet minskar?) och de som får del av de sänkta skatterna?

Sjukvården jobbar med en ganska klokt utgångspunkt: när sjuka behandlas ska det göras enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". För ekonomer och finansministern verkar det sistnämna sällan vara intressant. Och vad ekonomisnillena säger, det är väl som vanligt både det ena och det andra.

Bloggare:
- Roger Jönsson: "Ökad sysselsättning borde redan vara igång"
- Veronica Palm: "Regeringens "fixa jobben" är nu ett fullbordat misslyckande."
- Peter Högberg: "I morgon är idag enligt Anders Borg"
- Matilda Ernkrans: "Massarbetslöshet och ökade klyftor när Borg får bestämma"
- Johan Westerholm: "Vilket värde har denna finansplan?"
- Johan Ulvenlöv: "Moderaternas sedelpress trycker ut skattesänkningar på lånade pengar"
- Alliansfritt Sverige: "Vem har sedelpressen nu?"
- Kent Persson: "Krisläge kräver en krisbudget".
- Kaj Raving: "Moderaterna vill inte stå för sin politik".
- Linuz Aggeborn: "Detta ständiga jobbskatteavdrag"
Mer:
- Aftonbladet
- Oppositionen reagerar i DN
- Rödgröna.se om skattesänkningarna

Bilden: foto Carl-Johan Friman.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,