lördag 12 september 2009

Retoriken viktigare än platsen på höger-vänsterskalan

Dagens delvis svårtolkade ledare i SvD börjar med en sur och bitter recension av den granskning av alliansens politik som de rödgröna presenterat i veckan. Jag bloggade om det med en slutsats att helhetsbilden är viktig att se i politiken. Det gör sannerligen inte dagen ljusare.

SvD beklagar sig över att de rödgröna inte lyfter fram det positiva som regeringen har gjort. Visst finns det säkert en del sådant att berätta om. Men det var ju knappast huvudsyftet. Däremot är det närmast en plikt för en opposition att lyfta fram bilden av den politik som förs. Vem gör det annars?

SvD för resonemang om vilket parti som nu ska flytta sig till den lediga plats på höger-vänsterskalan som moderaterna hade förut och som nu påstås vara ledig. Frågan är väl om det efter moderaternas "framgångssaga" är ett gammalt sätt att tolka politiken. Visst, höger-vänsterskalan är en viktig karta för väljarna att studera när de väljer. Men frågan är om inte Reinfeldt har ritat om kartan så pass grundligt att den nu är svårtolkad?

De nya moderaterna har lyckats etablera retoriken som överordnat allt annat. Reinfeldt har själv varit tydlig. "moderaterna flyttar sig inte på skalan, det är mer än fråga om tid". I stället måste retoriken ligga nära socialdemokraterna. (allt enligt teorin från Reinfeldts ungdomsböcker). Som de rödgrönas granskning visar kan den politik som faktiskt ha förts inte beskrivas som den "nymoderata". Men orden är vackrare än politikens verkstad.

Det är mycket osäkert om det till höger finns några större ytor. Visst kan Björklunds folkparti ruta en ett eget revir för "batongliberalismen". Kanske vid sidan av Stureplanscentern?

Men det är betydligt fler moderater på skalans högerdel, utspridda kring hela skalan och springandes fram och tillbaks beroende på om det handlar om att prata politik eller göra politik. Men om fler gör som de rödgröna - berättar för väljarna om vad som verkligen händer´- kanske svårigheterna att hitta en plats till höger inte är så stora längre. På andra sidan blockgränsen är gräset mycket grönare.

- Ulf Bjereld: "Vart går moderaterna?"
- Johan Westerholm: "I halvsanningarnas rike"

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,