onsdag 25 november 2009

Beslut om sjukvården - som landstinget inte fattade...

Kvällen i landstingets budgetdebatt har övergått till rubriken "Landstingsstyrelsen". I övrigt har dagen upptagits av sjukvårdsdebatt om de alternativa budgetförslagen. Jag berättade själv om hur våra förslag ser ut för psykiatrin, där också mer pengar avsätts. Jag gav en del beröm för att det finns delar i psykiatrin där fler patienter får behandling. Men förstås också kritik mot brister där köerna måste bort. Det lovade alliansen före valet.

Debatten om sjukvården handlade mycket om de köer som finns, om för- och nackdelar av vårdval Stockholm. Frågan om vården blir jämlikare och fördelad efter behov eller ej var en röd tråd i debatten. Oppositionen pekade bl.a. på krisen inom barnsjukvården. Där ser jag också att bloggosfären har en debatt på gång om det privata Martina. Johanna Graf bloggar här och Nathalie Sundesten-Landin oxå, som berättar om sonen som inte var önskad på det privata sjukhuset. Han har hjärtfel.

Medierna kommer säkert att berätta om en del av besluten. Här är några som INTE fattades. (dvs avslogs)
* Avslag på S-förslaget att öppna en "Hälsocentral" på T-centralen.
* Avslag om att ge uppdrag om att mer krafter ska läggas på att skapa en vård efter behov på lika villkor...för hela befolkningen.
* Inget erbjudande till patienter på sjukhusen att kunna hyra datorer och webbkameror för att kunna kommunicera med anhöriga utanför kontorstid.
* Avslag på förslaget att införa sprutbytsprogram
* Avslag på förslaget att landstinget ska fixa pappagrupper i länet
* Ingen reform med jourläkarbilar riktade till barnfamiljer
* Avslag om fler familjevårdsplatser inom neonatalvården
* Avslag om att öppna ytterligare en närakut för barn på Huddinge sjukhus
* Avslag om att förstärka de barnmedicinska mottagningarna.
* Avslag att ge kommuner som vill överta ansvaret för hemsjukvården
* Avslag om uppdrag att planera för ny upphandling för sjukhusmat från produktionskök vid varje sjukhus.
I något fall kan det i politiken vara så att man tycker samma sak som oppositionen men ändå avslår. Av princip, så att säga.

Fler bloggar:
- Bloggen om rikemanssjukhuset Martina.
- Progressiva bloggar på NetRoots.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,