torsdag 26 november 2009

Har partierna egentligen samma demokratisyn?

(bilden stulen av Marika på Storstad)

Det är nog en ganska förankrad övertygelse hos de flesta av oss: de svenska riksdagspartierna är alla ivriga försvarare av rösträtten och demokratin. Nja, du som gärna invänder om "kommunism" och annat: bra att du är diskussionslysten. Men just den här gången har jag tänkt en annan vinkling, om du ursäktar.

en av mina favoritbloggar, "Storstad", skriver Marika idag om just demokratin. Rubriken är "Demokratin täcker inte hela storstaden". Marika skriver:
När valdeltagandet är mindre än 50 procent funkar inte längre vårt demokratiska system. Den parlamentariska demokratin är inte längre representativ.
Hon fortsätter sedan med en av mina ständigt återkommande budskap när jag diskuterar segregationen, där det låga valdeltagandet är en faktor.
Sammantaget innebär detta att de som skulle behöva politiken allra mest, de går inte och röstar.
Man skulle kunna lägga till att samtidigt är oftast de grupper och enskilda som hårdast ligger på politiker och kommunala tjänstemän med sina krav just de som också röstar till nästan 100 procent. Omvänt: de som verkligen behöver politiken för att få förändringar och som inte röstar i lika hög grad tar inte heller de direkta kontakterna i samma utsträckning.

Vad gör vi åt det här? Ja, i Huddinge kommun har vi tidigare under en rödgrön kommunledning gjort samma särskilda satsningar på att öka valdeltagandet som andra kommuner med samma problem. "Demokratiambassadörer" var ett inslag i förra valet. Inom de storstadssatsningar som har genomförts har demokratiperspektiv och delaktighet varit viktiga punkter.

I Huddinge föreslog vi förra veckan att kommunen nästa år ska göra mer för att öka valdeltagandet. I valdistrikt Flemingsberg 3 röstade 48,6 procent i kommunvalet. I St Mikael 4 (Vårby gård) röstade drygt 51 procent.

Vad ligger bakom att allianspartierna avslog förslaget? Tycker man att demokratin är tillräckligt förankrad? Ser man inte att det faktiskt gör skillnad om man anstränger sig för att förankra demokratin och öka benägenheten att rösta? Har man inte den där viktiga ryggmärgsreaktionen att demokratin i sig är viktigt. Att demokratin i sig alltid måste försvaras och återvinnas? Har partierna innerst inne olika syn på demokratin?

Fler bloggar på NetRoots.


Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,