onsdag 4 november 2009

Sprutbyte eller döden?

I det förslag till budget för landstinget som (S) presenterade i går ingår sprutbytesprogram som en del av beroende- och missbruksvården. I Stockholm ser vi en något minskad frekvens när det gäller HIV-spridningen men det motsatta häller för Hepatit C ( gulsot). En 17-procentig ökning har skett och mer behöver göras för att vända utvecklingen.

En sådan åtgärd är sprutbytesprogram som idag också tas upp på DN Debatt. Undertecknare är Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, något som dessutom borde vara en ganska kraftfull signal till de skeptiker och kritiker som genast sprutbyte kommer på tal börjar prata "fri knark".

Socialdemokraternas formulering i budgettexten är viktig: "Inför ett vårdprogram med sprututbytesprojekt för att hindra smittspridning". Det handlar alltså om ett brett program för att möta missbrukaren. Inte att passivt dela nya kanyler. Eller som det beskrivs i DN:
Mottagningarna är lättillgängliga, ger en basal hälsoservice samt möjlighet till provtagning, vaccination mot hepatit och sprutbyte under kontrollerade former. Servicen är gratis, icke-dömande och brukarna kan vara anonyma.

Den enskilde brukaren kan komma utan att boka tid och får besöka mottagningarna även om han eller hon är påverkad. Mottagningarna ses som en ren hälsopolitisk åtgärd för att minska smittspridning och har ingenting med narkotikapolitik att göra. Detta har nyligen bekräftats i en doktorsavhandling som slår fast att sprutbytet på intet sätt har bidragit till en mer liberal narkotikapolitik.
I Stockholm har förslag funnits länge om sprutbytesprogram. Trots att det finns en majoritet i landstingsfullmäktige för programmet har det stoppats, nu begravt i en narkotikapolitisk utredning med Stockholms Stad. Orsaken har ett namn: Birgitta Rydberg, landstingsråd och folkpartist, med en nästan hatisk inställning till sprutbyte och även till missbrukarorganisationer som driver frågan, som Stockholms Brukarförening. Men det finns en opinion mot henne också inom Fp.

Som debattörerna framhåller är inte sprutbyte en narkotikapolitisk åtgärd.
"..utan en hälsopolitisk insats för en grupp utsatta människor. Det finns många vägar till folkhälsa och olika insatser behövs för att främja hälsa särskilt hos dem som är mest utsatta. Det handlar om allas rätt till en jämlik hälsa och även drogmissbrukare har rätt till hälsovård"
Den nyligen avslutade S-kongressen hade en kortare debatt om frågan. Att en mening om sprutbyte som inslag i vården togs bort ur de politiska riktlinjerna må vara hänt. Kongressen avslog samtidigt en motion med krav på förbud av programmet. Det är trots det olyckligt om det börjar spridas uppfattningen att varje form av sprutbytesprogram "nog är knarkliberalt". Så är, vilket de tre skribenterna på DN debatt betonar, inte fallet.

Egna inlägg om sprutbyte: här, här, här, här
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Gustav Andersson sa...

Hej Peter,

Du glömmer berätta att socialdemokraterna inte tog chansen att införa sprutbyte under förra mandatperioden. Centerpartiet och Folkpartiet (!) fick också arbeta ganska länge i riksdagen för att få med sig den förra socialdemokratiska regeringen på att ändra lagen så att sprutbyte blev tillåtet i slutet av förra mandatperioden.

Jag är dock glad att (s) tar tydlig ställning i frågan nu och det är alltid trevligt när de få tillfällena då jag och Peter Andersson tycker likadant infinner sig. :)

Niklas sa...

Hur många missbrukare dör av aids eller hepatit? Det handlar om ett ytterst fåtal, samtidigt som det varje år dör hundratals missbrukare till följd av sitt missbruk.

Sprutbytesprogram riskerar att leda in oss på ett harm reduction-spår istället för att upprätthålla målsättningen att alla ska bli fria från sitt missbruk. Narkotikaliberaler på t.ex. Expressens ledarsida eller i Svenska brukarföreningen driver därför hårt frågan om sprututbyte.

Har sprutbyte då någon effekt? Ingen av de utvärderingar som har gjorts av sprututbytesprogramsprogrammen i Skåne har kunnat visa på effekt vad gäller smittspridningen. Förekomsten av HIV är lika liten i Skåne som i övriga landet, medan hepatit är vanligare i Skåne. Dessutom bör påpekas att narkotikadödligheten är högre i Malmö än i övriga landet.

Således. Fokuset måste ligga på bra missbruksvård med syfte att missbrukaren ska bli fri från sitt missbruk! För att hjälpa missbrukare och förhindra smitta finns metoder som vi vet har effekt, men som kanske inte är lika billiga och enkla som att dela ut sprutor, t.ex. speciella vårdcentraler.