onsdag 27 maj 2009

Hägglunds vårdsverige har sina brister

Jag läser i tidningen om det goda med Hägglund. Socialministern har talat inför vårdföretagare. SvD berättar att
"socialministern försäkrade att det inte var hans ambition att låta de privata vårdgivarna bli ”en liten utväxt” på landstingen. Han vill ha något större – och svaret på ”Hur stort?” ska ligga i patienternas händer"
Jag tänker direkt: undrar om statsrådskollegan och partivännen (kd) Odell var där. Odell har ju samtidigt som han är statsråd gjort sig
känd som framgångsrik och vinstinbringande vårdföretagare. En skandal i Reinfeldts Sverige som inte blev någon större sak i media. Man funderar lite över vad Hägglund menar med "utväxt".

Min egen tolkning är att det handlar om styrning som inte ska finnas. Begreppet sjukvårdshuvudman ska i praktiken avskaffas och vårdföretagaren har fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar. Prioriteringar av vårdens resurser behöver inte göras trots hälso- och sjukvårdslagen. Att vårdföretagaren gärna vill växa beror säkert ofta på stort engagemang. Men möjligen borde också Hägglund fundera över hur lockelsen av snabba pengar påverkar vårdens kvalitet. När exempelvis missbruksvården uppvisar brister samtidigt som privata vårdföretag kan plocka ut miljoner i vinster borde alla, inklusive Hägglund, reagera. Om inte av ideologiska så ändå av ekonomiska skäl. Men icke.

Det omvända finns också. De vårdföretag som startat nytt i Stockholm har uppenbarligen upptäckt att de ersättningar som lämnas för primärvården inte är tillräckliga. Nyligen berättade Dagens medicin om hur hälften av de nya vårdcentralerna går knackigt och till och med har konkursat.

SvD-ledaren (Sanna Rayman) lyfter fram Vårdval Stockholm fram som en bra reform. Som "alla" har pekat på så är detta en sanning med viss modifikation. "Alla" i det här sammanhanget är media, (inte minst Svd), den politiska oppositionen, personal, forskare och därtill allianspolitiker från andra landsting. Samfällt kritiseras bl.a. att ersättningssystemen inte tagit hänsyn till vårdbehov och att det i Stockholm är fri etableringsrätt. De som ansvarar för vården tappar helt möjligheten att påverka hur skattepengarna används och att möta brister som denna nya "marknad" inte klarar av att ta ansvar för själv.

Sanna skriver så riktigt att
Landstingspolitikerna måste hela tiden följa upp och revidera ersättningssystemen med målen för ögonen – en effektiv, tillgänglig och god vård med patienten i fokus. Lite som man gör här i Stockholm, alltså
Problemet är att det som hänt efter införandet av de ersättningar som vårdvalet ger har förutspåtts av "omvärlden". Tyvärr var Filippa Reinfeldt och alliansen tondöva inför varningar. Direkta korkade inslag som att ersättning till tolk skulle väga upp det nya ersättningssystemet avfärdades liksom varningar om att ersättningen för de äldre inte gavs tillräcklig ersättning.
Det finns en total avsaknad av vilja att styra vård från delar av regionen där det ÄR överetaleringar till delar där sjukligheten är högre och vårdresurserna inte tillräckliga.

Uppföljningen är oerhört viktig. Delvis görs den av landstingsrevisorerna som i Stockholm ska hyllas för sitt arbete. Problemet är när felaktigheter redovisas: inte sällen blir beslutet "till handlingarna" i stället för omprövning. Och jag befarar att tolkningen av rapporter och uppföljningar är djupt färgade av en önskan att detta flaggskepp Vårdval bara måste bli succé.

SvD hinner också med att nämna köerna till vården, om än i en ton som gör det lätt att tro att Stockholm inte har kvar några köer.
Faktum är att det har hänt väldigt mycket bra saker på sjukvårdsområdet under Alliansens tid vid makten. Kömiljarden som sporrar landstingen att korta köerna med villkorade morötter ser hittills ut att fungera
Nu är verkligheten mörkare än så för många Stockholmare. Tusentals tvingas fortfarande vänta på behandling och besök. Tusentals tvingas vänta mycket längre än den vårdgaranti som gäller. Man ska, som bekant, alltid beteckna saker vid dess rätta namn. Här heter det vårdkö.


Mer om vårdvalseffekter i DN.
Inlägg om vårdval på Knuff.
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Bengt Nilsson, sosse sa...

Sverige går från en offentligt driven välfärd, lika för alla efter behov,och där våra folkvalda representanter, politikerna, i demokratisk ordning hade insyn, ansvar, kontroll och framförhållning av vår skola, sjukvård och äldreomsorg - till en (o)välfärd som blir allt mer av en kommersiell marknadstillställning där det är det lönsamhetskalkylerande vinstintresset hos privata ägare som numera styr och kommer att styra den framtida, slimmade verksamheterna inom skola, sjukvård och äldreomsorg. Denna kommersialitet och vinstdrivenhet inom välfärden gör som vanligt att de ekonomiskat mest välbetällda kunderna kommer att kunna köpa sig före i köerna!
Inte utan att statsministerns uttalande i sin bok "Det sovande folket" besannas mer och mer från var dag som går med högern vid makten och vilket väl är den avskalde kärna till välfärd han menar:
” Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.”

Bengt Nilsson, sosse

Anonym sa...

Kul att du debatterar missbrukarvården. Det utredaren visar på är resultatet av ÅR av socialdemokratisk osolidarisk politik inom socialområdet som du och andra politiker ligger bakom och som resulterar i att tusentals människor dör. Med det kanske är en politik som ni socialdemokrater är stolta över? Det verkar så.

(det framgår inte om kommentaren kom med)