lördag 23 maj 2009

Åsa Westlund - när drömmar och visioner ska bli handling och verklighet

Två veckor kvar till valdagen. Nära nog dagliga mätningar om opinionsläget. I dagens SvD visar SIFO att S har stöd av 31,9 procent av väljarna. Miljöpartiet får 9,2 och vänstern 5,1. Det som för ett par veckor sedan ska ha varit "Sveriges största parti" når i SIFOn 23,9 procent. Piratpartiet får 6,1. Till min glädje får Sd bara 2,1 även om det är för mycket det.

Vad ska den tredjedel av väljarna som ännu inte bestämt sitt partival titta på? Hur ska just deras röst hamna rätt?
För egen del och för väldigt många väljare är färdriktningen viktigast för mig. Och att de förslag partierna lägger i olika sakfrågor leder mot den vision om Europa jag vill se bli verklighet. En vision och sakpolitik som Socialdemokraterna står för. Det svenska partiet, självklart. Men också som ett Europaparti med starkt program för jobb, miljö och välfärden.

Som jag
skrev om igår blir personvalet allt viktigare. Politik är i mångt och mycket personer som står för och bär upp partiernas program. Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen säger i dagens SvD några ord om partiernas kandidater.
Inom socialdemokraterna har Åsa Westlund dragit hela den gruppen i grön riktning.
Visst är det trevligt att exempelvis Ingvar Carlsson har engagerat sig för Åsas kampanj och uppmanar väljarna att kryssa just Åsa. Men det viktigaste skälet är ändå att Åsa både har vision, program och har visat att hon kan genomföra politiken i praktiken. Eller som SvD skriver:
Det är lätt att komma med stolta deklarationer och hårda krav, men det är betydligt svårare att omsätta dem i praktisk politik. Väl i parlamentet handlar mycket av arbetet om att förhandla och kompromissa
När Åsa Westlund (s) berättar vad hon vill uträtta de kommande åren gör hon det med hög trovärdighet. Åsa har i praktiken visat att hon gör något i parlamentet, insatser för miljön som lyfts fram av Svenska Naturskyddsföreningen.

Moderaterna har sent men trots allt fattat att miljö- och klimatfrågor är viktiga. Det tragiska är att det känns som om den omprövningen har gjorts under galgen - för att inte tappa röster - än som ärligt engagemang.
Prat är lätt att få ihop inför ett val. Därför är det bättre att se vad man faktiskt har uträttat. Just därför är Naturskyddsföreningens granskning så viktig och talande.

Utan att mena det tror jag Svante Axelsson sätter fingret på en viktig sak för hela politiken. Han menar i SvD-artikeln att
Moderaterna i Bryssel varit mer konservativa än de nya Moderaterna i Sverige
Det gäller egentligen all politik. Helt enkelt därför att partiet i Sverige har ömsat skinn av valtaktiska skäl mer än att hjärtat talar för en mer socialdemokratisk politik. Det gäller i jobbpolitiken också. När socialdemokraterna uttalar att kampen mot arbetslösheten tillhör de viktigaste frågorna påstår högern att EU inte har med det att göra. Moderaternas första namn Gunnar Hökmark talar inte jobb därför att hans ideologiska grund säger att politiken inte har med det att göra. Eller som Hökmark skrev som yngre i boken "En ny giv": "..mänskliga problem löses inte genom politiska beslut".

Men visst behövs politik både i Sverige och EU om viktiga samhällsproblem som ger mänskliga problem ska kunna mötas. Miljön är en överlevnadsfråga. Jobben handlar också om den gröna omställningen men också om att få resurser, skapa tillväxt och ge utrymme för enskilda att växa, inte slås ut.
Robert Noord påminner om att kampen mot ungdomsarbetslösheten tillhör de viktigaste frågorna för S. Precis som Robert är jag övertygad om att socialdemokraterna i EU kommer att göra det bästa jobbet om Åsa för förnyat förtroendet som parlamentsledamot.
Du kan också bidra med ett kryss.

Andra bloggar: Maja Stopek, Kristian Krassman, Andreas Sjölander,
Calle Fridén som kryssar Ardalan, Alexandra Einerstam som avslöjar att hon kryssat Evin, som av Peter Swedenmark, Eva-Lena Jansson om att valet handlar om rött eller blått, Svensson om opinionsläget, Martin Moberg, Roger Berzell om valkampanjande i praktiken. Mitt i steget.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,