torsdag 14 maj 2009

Jämlik hälso- och sjukvård bara en hägrande dröm?

Morgonens inlägg på DN debatt handlar om att fattiga dör i förtid, att vården är olika tillgänglig för fattig och rik och att vården brister i det hälsoförebyggandet arbetet. Det är Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport som ger de dystra resultaten. Nyhet? Ja, självklart just den här rapporten. Men att ojämlikheten är så tydlig? Icke. Det kryllar av rapporter och redovisningar i landstinget. Det finns en uppsjö med statistik och rapporter om ojämlikheten. Problemet är att dessa alltför ofta läggs till handlingarna utan åtgärd.

Glädjande nog ser artikeln ut att uppmärksammas av många bloggare. Det är viktigt att debatten förs intensivt. Men det är framför allt viktigt att vården och de som styr vården - politikerna - tar till sig kunskaperna om vårdens klassorättvisor och omsätter till politisk handling. Då får det inte ta samma väg som sjukvården i Stockholms läns landsting.

Alla sjukvårdspolitiker vet egentligen förutsättningarna och svårigheterna. Men det skiljer stort när det gäller vad man är beredd att fatta för beslut för att få en jämlikare vård. Én politisk ledning som ville minska klyftorna hade inte beslutat om ett vårdval med fri etablering, med avskaffad ersättning för "tunga" områden och med en fullständigt ovilja att rätta till de skevheter som finns i hur vårdresurserna är fördelade.

Låter det flummigt? Det kan bli mycket konkret om vårdens personal får berätta. Det gjorde chefen för Vårbys vårdcentral inför riksdagens socialutskotts utfrågning om vårdval. Det blir konkret hur systemet ger mindre för att behandla patienter med stora sammansatta behov i jämförelse med den enkla åkomman. Läs hennes rapport inför riksdagen genom mitt inlägg här.

En av makthavarna som styr landstinget är
folkpartiets landstingsråd Birgitta Rydberg. Hon skriver i ett pressmeddelande något verkligt häpnadsväckande:
Vårdval i primärvården är den kanske viktigaste hälsofrämjande insatsen
Med stora förluster av pengar och personal i områden där de sjukaste bor kan man knappast hävda detta. Med en stor andel av nya vårdcentraler förlagda till innerstaden eller redan välförsedda delar av regionen kan man inte heller säga som Rydberg.

Stockholms landsting skulle i tisdags ha debatterat vårdvalet, men
ärendet bordlades. Förhoppningsvis blir det en bra debatt i juni och kanske kan dagens rapport sätta eld under baken på de styrande så att man faktiskt lägger fram förslag som minskar, inte ökar, ojämlikheten i hälso- och sjukvården.

Läs ett antal av mina tidigare inlägg om vårdval Stockholm och jämlik vård här. (också via S-info)
Bloggar om detta gör bl.a. Veronica Palm, Peter Swdenmark, Birgitta Rydberg, Ett hjärta rött,
Alliansfritt Sverige,
Fler länkar hos Johan.
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

I debatten nämns aldrig att förebyggande vård har hög prioritet enligt HSL (Hälso- coh sjukvårdslagen). Vilket ju är viktigt med tanke på alla allvarliga sjukdomar, som kan lindras eller förebyggas helt med rätt professionell prevention.
Vårdval Stockholm kolliderar tyvärr helt med de 4 prioriteringarna i HSL!
Prio 1 är vård av livshotande sjukdomar, vård av kroniska sjukdomar, palliativ vård i livets slutskede mfl.
Prio 2 är förebyggande vård och rehabilitering.
Prio 3 är vård av mindre svåra akuta eller kroniska sjukdomar, typ förkylning, stukning, UVI.
Prio 4 är vård av andra skäl än sjukdom eller skada, tex intyg.

Vårdvalsmodellen proriterar i stället snabba patienter ( = många 'pinnar'), som inte behöver 15 min på att klä av och på sig eller sitter i rullstol tex. En /lätt/ sjukdom i taget ska det tydligen vara numera.
Men även en icke sjukvårdskunnig person förstår nog att såväl sjukdomarna som medicinerna hos en patient hänger intimt samman. Ett beslut om behandling påverkar övriga sjukdomar, insätting av ny medicin gör att man måste se över alla övriga mediciner osv!
En snabbkurs i medicin för sjv-landstingsrådet F. Reinfeldt och landstingsdirektören Mona Boström? Och påläsning av HSL!?
Det är pga vårdvalet som t ex Rinkeby VåC (pga 'svåra' patienter, som tar tid) fått halverad budget och personal.
Vårdvalet är således inte förenligt med vare sig HSL eller särskilt seriös vård.
Maria

Anonym sa...

Vård efter skattekraft! Kan det vara mer rättvist?