onsdag 6 maj 2009

Vinstjagande apotekare är det sista Sverige behöver

Det är en obeskrivlig dumhet som den ideologiskt förblindade regeringen nu gör sig skyldig till. Utöver ideologi är utförsäljningarna ett rent beställningsjobb från aktörer i näringslivet som självklart ser att försäljning av läkemedel inrymmer stora möjligheter till klirr i kassan. För det är sällan som det är "små nätta, söta småföretag" (de brukar nästan beskriva det så) som drar nytta av utförsäljningsprojekt när borgarna styr. Det låter så på pratet men nästan alltid är det stora börsbolag, i eller utanför Sverige, som ges möjligheter att kamma hem privata förmögenheter. Nu lär en finländsk dominant vara på väg att köpa upp delar av de apotek som Reinfeldts regering säljer ut. Undrar vilken som blir...den andra? För det lär som oftast koncentreras till få, nya ägare.

Förra årets undersökning av SEKO visade att en
majoritet av svenskarna säger nej till utförsäljningen. Jag förstår det. Jag blir särskilt orolig för den utveckling vi kan gå tillmötes med privata aktörer som distribuerar läkemedel gör det viktiga arbetet med att få ner människors faktiska lidande och till och med dödlighet på grund av läkemedelsbiverkningar. Många rapporter och kartläggningar visar att äldre har alltför många läkemedel. Det är ett ansvar där vården måste bli bättre på att samverka, ha genomgångar av läkemedel och få koll på journaler så att farliga "mixar" av läkemedel kan undvikas. Här slösas också till ofantliga belopp redan idag. Nästan var femte besök på akutsjukhus av äldre beror på läkemedelsbiverkningar. Det visade en kartläggning 2006 vid Göteborgs universitet.

"En ansenlig kostnad står felaktig eller onödig läkemedelsanvändning för, förmodligen åtminstone 5-10 miljarder per år.

Detta borde ledande politiker försöka ta koll på i stället för att ägnas sig åt försäljningsraseri.

Oppositionen agerar idag gemensamt i ett pressmeddelande. Där lyfter man viktiga perspektiv på försäljningsplanerna:

Priserna:
Den borgerliga regeringen gör också stora förändringar i prissättningen. I lagrådsremissen heter det bland annat att vinstpåslaget eller handelsmarginalen mellan läkemedlets inköpspris och försäljningspris ”inte får vara väsensskild från den som apoteksbolag redovisar i andra jämförbara länder”. Apoteket AB har ett påslag på 17 procent vilket kan jämföras med genomsnittet för apoteksbolagen i Europa på 35 procent. Även Sveriges Kommuner och Landsting menar att kostnaderna kommer att öka av den anledningen.

Kritiken från tunga remissinstanser:
Kritiken mot regeringens förslag har varit omfattande från de flesta tunga remissinstanser. Det handlar om att det är mycket svårt att skapa en fungerande marknad där det inte är kunden utan skattebetalarna som betalar, där det inte är kunden utan läkaren som ansvarar för vilken vara som skall väljas och där priset ut mot kund är fastställt av staten. Om socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet får möjlighet att bilda majoritet i riksdagen kommer avregleringen att rivas upp
Apoteksfrågan blir en viktig valfråga.

Andra bloggar på Knuff.
Helle Klein, SSK Bloggen, Fredrik Lundh, Röda Berget, Svensson,

Listan på Apotek som säljs ut.
Skriv på uppropet mot försäljningarna.
SvD om utförsäljningarna

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,