tisdag 12 maj 2009

Miljöpartiets baksida

Miljöpartiet är ett självständigt parti. Förstås. Det är heller inget nytt. Under de år som det har funnits ett samarbete mellan den dåvarande S-regeringen och mp hände det ibland att partiet återfanns i andra konstellationer. Det har inte alltid varit lyckosamt. Partiet har inte bara en positiv, grön framsida. Baksidan finns där också, tydligast åskådliggjord med den överenskommelse med borgarna om friskolor som rivit upp det mesta av rim och reson vad gäller skoletableringar. Till detta får man nog räkna dagens kramande av Företagarna på DN debatt. Tillsammans med dess VD vill Peter Eriksson plädera för att en kommande S, v, mp-regering inte ska återinföra förmögenhetsskatten.

Profileringsbehov hos partier syns överallt. Den borgerliga fyrpartiregeringen har dagligen olika "särutspel" i allehanda frågor för att öka just det egna partiets profil. Skillnaden är väl att det ses som något positivt hos borgerliga redaktörer. Men om samma sak händer de tre partierna "till vänster" startar tryckpressarna för att printa svarta krigsrubriker.

Det utmanar säkert att Mp just tar förmögenhetsskatten som utspelsfråga. Sverige delas nu upp allt mer i "rik" och "fattig". Den förda politiken har gett en liten grupp kraftigt sänkta skatter. Samtidigt ökar arbetslösheten och utanförskapet i Sverige. Klyftorna växer, a-kassan har försämrats och allt fler får svårt att få ekonomin att gå ihop. Att då ge fribrev till de som faktiskt har mest (det är just så en återinförd förmögenhetsskatt ska se ut) är inte rimligt. Man kunde ha önskat sig ett miljöparti som ser det viktigt att sätta andra frågor på dagordningen. De om jobb och rättvisa, tex.

Socialdemokratin har ett stort behov av en förändrad och mer positiv syn på småföretagandet än vad historien kanske visat. Det innebär inte att fördelningspolitik ska skrotas, tvärt om. Och som i många fall då skatten ses som den ultimata tillväxtfaktorn och företagsstimulansen har man en bevisbörda. Att se tillväxtutvecklingen under år där förmögenhetsskatten har funnits med år den inte har det, påvisar inget självklart samband mellan företagande och skatt. Det är trots allt ganska basal ekonomi som gäller för småföretagen också: har ingen råd att köpa produkten eller tjänsten så går det sämre. Just ett sånt läge vi nu är inne i. Trots avskaffad skatt på förmögenheter.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Nathalie Sundesten Landin sa...

Snygg bild du har lagt till :) It´s for free!