onsdag 2 september 2009

Haveri för FN:s klimatkonferens?

SvT berättade i går om stora svårigheter inför FN:s klimatkonferens i slutet av året. I EU-parlamentet pressades miljöminister Andreas Carlgren av ledamöterna, bl.a. av Åsa Westlund (S). Viktigt att frågorna ställdes och sorgligt att svaren i mångt och mycket uteblev. Men oavsett Sverige som ordförandeland eller inte, oavsett om man gillar regeringen eller inte, är ett positivt resultat viktigt för mänskligheten. Signalerna nu oroar.

Att sätta ett procentmål för minskningen av koldioxidutsläppen är en jätteutmaning "bara" det. Det är inte bara EU-länderna som ska brinna för målen. Hela världen måste enas kring mål för att stoppa det katastrofala som klimatförändringarna innebär. Därefter ska åtgärder för att klara målen läggas fast. Inte som regeringen tycks mena, åtgärder hos andra. Alla måste ta sin del av ansvaret.

Förutom själva sakfrågorna - att ena världens länder om en politik mot klimathotet, verkar också procedurfrågor kunna få den viktiga konferensen på fall. USA, oerhört viktigt i sammanhanget, kanske skjuter upp beslut om klimatfrågorna till efter årsskiftet - efter Köpenhamn.

Även om klimatförhandlingarna är svåra i sig och även om det är "stort" om världens länder kan enas, så ligger betydligt större frågor bakom hela frågan. Perspektiv om resurser, dess fördelning, tillväxt, konsumtionssamhället och det på sikt ohållbara i att leva på en välfärdsnivå som egentligen kräver fler jordklot än det ända vi har, saknas. Delvis har Sverige - och är Sverige - drivande i arbete om detta, bl.a. inom ramen för FN:s arbete med hållbar produktion och konsumtion. Men det känns ändå som om medvetenheten och viljan att lyfta detta konkret har sitt inbyggda motstånd.

Självklart nalkas man de riktigt svåra frågorna när man i klimatförhandlingarna diskuterar kostnadsansvar för klimatpolitiken. Men samtidigt känns perspektiven vilka förändringar krävs för att ställa om våra samhällen till långsiktigt verkligt hållbara långt från dagordningen. OM det, förstås helt hypotetiskt, är en överlevnadsfråga för oss alla borde en rubrik om detta finnas överst på varje möte bland världens ledare. Så är inte fallet.

Bloggar om detta:
- Progressiva bloggar om miljö och klimat
- Huddingeperspektiv

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,