torsdag 3 juni 2010

Vem tänker ta det politiska ansvaret för sjukvårdsfusket?


Under de fyra år jag nu har sett den praktiska politiken i landstinget har jag sett en slapphet brett ut sig. Det finns ett ord som ofta återkommer när slappheten inträder. Det är ordet "privat".

Jag tillhör dem som inte på något sätt älskar att sjukvård blir affärsverksamhet. Däremot ser också jag att privata aktörer gör ett bra jobb och ger bra vård. Men det får vara nån gräns på slöhet, likgiltighet och nonchanlans när avarterna i vården, som inte har där att göra, snor åt sig skattepengar och resurser som borde användas till vården. Landstinget som ställer upp krav och regler för vad en vårdgivare SKA lösa för vårduppdrag men sen har överseende med ogenomförda uppdrag och att vårdgivare skiter i att genomföra det de ska och har träffat avtal om. Slöheten och den ideologiska blindheten så fort ordet "privat" nämns har gått för långt. Filippa Reinfeldt måste agera med all kraft mot de fifflare som i spåren av en slapphet i kontrollerna och ett godkännande per automatik av vårdgivare har börjat tillämpas under de fyra alliansår vi nu har genomlevt.

Att ordet privat berättigar till att vårdgivare får starta verksamhet utan att funktionshindrade kan komma in i lokalerna är en skandal i sig. Ganska tystad. Att ordet privat skulle innebära passivitet vid direkta mygel och fiffel är inte acceptabelt. Dagens avslöjande om en gynmottagning som har kapat och fuskat åt sig över 12 miljoner är skandalöst. Varför kastar sig inte den ganska mastodonta byråkratin vi har i landstinget över fakturahögen och börjar granska fler? Varför sägs inte avtal upp på stört? Vad gör de "biträdande politiker" på en del landstingsavdelningar vars enda kall i livet är vårdval Stockholm oaktat dess brister?

Ett brev bland många som beskriver fusket. Själv visade en familj som jag mötte vid en dörrknackning ett brev med, om inte brottsligt fusk så ändå en oacceptabel tillämpning av ersättningssystem som premierar besök hos doktorer före allt annat. En vädjan att inställa sig till ett läkarbesök trots att "proven ser mycket bra ut". Förklaringen är enkel. Läkarbesök ger pengar till vårdcentralen, och brevet med uppmaning att "dyka upp" är ett sätt att få ekonomin att går runt.

En
vårdgivare som gör affärer. Bra affärer för egen del. Dåliga för Stockholms läns landsting och för skattebetalarna. När ska en enda svensk journalist börja ställa den politiska ledning som ansvaret till svars? Jag börjar helt ge upp att det kommer att ske, trots att det finns rikligt med stoff.

Filippa
: kom hem från Gotland. Nu!


Läs: Ilija Batljans vårdforum.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,