lördag 5 juni 2010

Göran Hägglunds jämlikhetssyn och en egen underkänd kömiljard

Köerna till vården har blivit längre med Göran Hägglund som socialminister och Filippa Reinfeldt som ansvarig i Stockholms läns landsting. I en rapport från socialdemokraterna visas den riktiga statistiken om man går igenom de delar som handlar om rent fiffel för att visa bättre siffror. Som också regeringen har erkänt. S föreslår en rad skarpa förslag om en "riktig" vårdgaranti som också innehåller ett patientkontrakt: I patientkontraktet ska preciseras:

-  tidplan för remisser, återbesök och eventuella behandlingar
.- att övergångar mellan olika vårdenheter fungerar. Patienten ska inte själv behöva ringa runt till olika vårdgivare eller kökanslier. Det ska vara vårdgivarens ansvar att säkerställa att patienten får vård i tid.
- att det finns uppgifter till de personer patienten kan kontakta. Patienten ska känna sig trygg med vad som kommer att hända och till vem han eller hon ska vända sig om frågor uppstår.- att vårdgarantin är en rättighet för patienten och en skyldighet för vårdgivaren
.

Göran Hägglund ger en positiv bild av den egna politiken i dagens inlägg på Brännpunkt. Samtidigt försöker han vända på hela det politiska perspektivet: det är enligt kristdemokraternas ledare de rödgröna som bedriver en ojämlik politik.

När Ekot i höstas frågade socialministern om man kan säga att kömiljarden faktiskt gjort att köerna till vården har kortats var Göran Hägglunds svar: "Vi kan säga att kömiljarden gjort att man fått fokus på de här frågorna". Och han lade till det svårbevisade påståendet att utan kömiljarden hade köerna varit längre. Men det tragiska är att fler står i köerna idag. Undanpetade i någon form av "egen vald väntan", patientvald väntat" eller någon kö med annat kreativt namn. Samtidigt har jag upprepade gånger skrivit: det är jättebra att tillgängligheten till vården blir bättre. Men det är inte ett resultat av vårdval Stockholm. Det är en utveckling som har pågått även under den förra mandatperioden med annat (S)-tyre.

Göran Hägglund huvudbudskap idag är annars det mest provocerande. Vården har i det landsting jag bor i sett ökade klyftor. Vårdens resurser styrs efter vårdgivarens, inte efter patientens behov. De delar av länet som har en sjukare befolkning har tyvärr tvingats se att resurser försvinner samtidigt som stadsdelar med redan gott utbud av vård har tillförts ännu mer. Det är inte, Göran Hägglund, en utveckling som leder till mer jämlik vård. Tvärtom.

- Ilija Batljan skriver tankar om vårdval på sitt vårdforum.
- Omvård.se kommenterar rödgrönt utspel..

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,