lördag 26 juni 2010

Tankesmedja (S) förespråkar borgerlig bostadspolitik?

Sedan Mats Odell och regeringen Reinfeldt skrotade samhällets engagemang för bostadsbyggandet har inte bara många unga och andra bostadssökande ställts utan lämplig bostad. Även den bostadspolitiska debatten och ambitionerna att formulera långsiktiga lösningar verkar ha skrinlagts. Ett viktigt bidrag är ändå den rapport från Arbetarrörelsens Tankesmedja som Rapport berättade om i kvällens sändning. I inslaget tyckte jag det lät som om Tankesmedjan i stort förespråkade en förändring av politiken i "borgerlig riktning". Jag tror och hoppas att det är en felaktig slutsats.

Att göra det billigare att hyra delar av bostäder till exempelvis unga må vara hänt. Att unga under en kortare tid löser bostadsbehovet genom att dela på en bostad är möjligtvis också rimligt. Men att detta skulle vara Tankesmedjans huvudbudskap eller en önskvärd inriktning är förstås inte en möjlig slutsats.

En del punkter i den rapport som jag har tillgänglig och ska läsa är sådant som den gamla S-regeringen jobbade med men som förefaller ha förpassats till lämpliga arkiv i Rosenbad. Effektivare planprocesser och press på bostadssektorns kostnader tillhör detta. I andra fall är det mer utrensning än arkivering. När Boverket granskade hur stöden till byggande av hyresrätter gjordes i rapporten "Många mål - få medel" kunde man se att de allra flesta hyresrätter som hade byggts, hade blivit av just på grund av investeringsstödet. I förhållande till andra upplåtelseformer stod sig inte hyresrätten i konkurrensen om vilka upplåtelseformer som skulle byggas. De former som mer lever på direkta markandsmekanismer, där företagen kunde "få kalkylerna att gå ihop", (inklusive sista radens eftertraktade plus...) Egna hem och bostadsrätter, vill säga, fram till och efter krisen.

Jag har som sagt snabbtittat i rapporten från Tankesmedjan. Någon större anpassning till den borgerliga bostadspolitiken kan jag inte se signaler om. Äganderätt och hyra ut del av villa samt sälja allmännyttans hyresrätter, vill säga. De tre bostadspolitiska initiativen bygger på den strålande analysen av statsrådet Mats Odell som jag ibland har citerat: "Sverige har ingen minister för lastbilstillverkning. Därför behövs inte heller någon bostadsminister".  Arbetarrörelsens Tankesmedja med Ann-Marie Lindgren i spetsen är mycket klokare än så. 


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern  
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,