onsdag 30 juni 2010

Vård till alla på lika villkor?

[uppdaterad] Det är nästan så att jag ser det som ett svar på gårdagens frågor till Fredrik Reinfeldt inför Almedalen. Jag hade med några funderingar om sjukvårdspolitiken. Idag skriver Filippa Reinfeldt och alliansföreträdare om den "vård till alla på lika villkor" som man säger sig sträva efter i sin nya rapport. Om den artikeln har jag några tankar. Men först: Det är förstås bara "babbel" att, som man säger, det rödgröna alternativet bara är en borttagen kömiljard och sänkta ambitionsnivåer. Dels har ju de rödgröna, bland annat i Stockholm, presenterat ett ambitiöst program om hälsoval. Det finns en riktig styrning av vårdens resurser, just för att möta behov hos befolkningen. Därtill väljer allianspartierna skattesänkningar först. Det blir mindre pengar över till vården på det sättet.

Vård på lika villkor kräver mycket mer
!
I dag finns en annan artikel om folkhälsa och sjukvård i DN (ej på nätet) som illustrerar det jag talar om och efterlyser men som alltid saknas när Filippa Reinfeldt talar jämlik vård. Rubriken är inte alls ny utan väl känd: "Skillnader i hälsa hos fattiga och rika barn". Artikeln berättar om det Stockholms län där Filippa Reinfeldt har ansvar för sjukvården.
Det går en skarp skiljelinje mellan Stockholms läns fattiga och rika barn. På alla de jämförda indikatorerna -bla. amning, fetma, exponering för tobaksrök och utveckling vid fyra års ålder - slår den låga köpkraften i områden som Tensta, Rinkeby, Skärholmen, Botkyrka och Södertälje igenom på barnens hälsa.
Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare, avslutar i artikeln med en signal om vad som behöver göras:
- Därför borde man flytta resurser till de här områdena. Där det finns många problem att ta tag i måste det finnas fler sköterskor i förhållande till antalet barn."
Det är inte en ny kunskap. Ett inlägg jag minns var om Elisabeth Svensson, chef för vårdcentralen i Vårby. Det ger en bra bild av vårdens utmaningar, något som alliansens förslag inte ger verktyg för. Och länge hade landstinget, i bred politisk enighet, ett fördelningssystem som trots att klyftorna funnits kvar ändå har gjort något för att ge bättre förutsättningar att möta "vård efter behov". När Filippa Reinfeldt och alliansens tillträdde efter förra valet, skrotade man inte bara den ersättningsmodellen. Jag tror det allvarligaste var att alla ambitioner om att jämna ut hälsoskillnader i länet försvann. Illustrativt, kanske, lades den beredning jag var med i ner, som hade just  "Jämlik vård" som huvudområde. I vårdval Stockholms effekter blev utvecklingen  tvärtom. Resurser från områden som Fittja, Alby och Vårby till områden med redan bra vårdutbud. Och friskare invånare, som i Stockholms innerstad.

Det finns inte en enda konkret sak i artikeln om hur dessa hälsoklyftor ska kunna mötas, annat än med "patienträttighetslag". Men behovet av fler doktorer och distriktssköterskor till befolkningen där den har störst hälsoproblem tas inte upp.

Vårdgaranti
Alliansen säger sig vilja skärpa vårdgarantin: Inom fem dagar ska man ha fått tid för besök i primärvården. Ett yttre tidsgräns på 95 dagar från första kontak till påbörjad behandling ska gälla. Det är bra med hårdare krav på vården. Men ett första steg är att sluta trixa och mixtra med kösiffror. Genom att idag jobba med konstlade begrepp som "patientvald" eller "självvald" väntan i vården blir garantier bara en chimär.

Om och när vården funkar som den ska borde inte någon särskild organisation finnas för "vårdgarantibeställningar" som i Stockholm. Ett system där patienten i ett läge förutsätts ringa själv för att tjata till sig en behandling slår obönhörligt på principen om "vård efter behov". Det systemet har nog inte följts upp tillräckligt av vare sig allians eller av tidigare majoriteter i landstinget. Men en titt på en stapel från uppföljningen från 2007 (som inte gjorts därefter med den  tabellen ) pekar inte på något entydligt samband med höga sjuktal och tätare kontakter med vårdgarantikansliet.

Annat i artikeln
Alliansen tycker att fyra timmars väntan på en akutmottagning är ett rimligt tak. Jag har sett att vi sossar ställer upp på det. Fyra timmar är en rasande lång tid ibland. Ofta sammanhänger dessa tokiga akuttider med fullständigt galna organisationer av vården. Det får inte vara så att vi slår fast rätten att ta en ålderdomlig och illa fungerade organisation av akutsjukvården. Jag menar alltså att kraven här måste vara mycket hårdare på vårdgivarna. Sammanfattningsvis: alliansen pratar nu väl om jämlik vård och "vård till alla på lika villkor". Problemet är att deras förslag inte tar itu med de brister som finns.

- Ilija Batljans vårdforum om köerna i vården.
- Peter Högberg om ekvationen "sjukvårdsresurser och sänkta skatter verkligen går ihop.
- Mats Engström om borgerlig avregleringsiver.
- "Filippa och jag" skriver stolt om rapporten.
- Raymond Svensson ser inte några nyheter men är nöjd.
- Omvård.se om  att välja bort patienter.
- DN gör nyhet av alliansrapporten,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Helene sa...

Bra att du kopplade samman de båda nyheterna om skillnad i barns hälsa och Filippas utspel.

Raymond Svensson sa...

Ja, jag är nöjd med rapporten och innehållet. Sjukvårdsförsäkring som finansieringsform(istället för skattefinansierad sjukvård) är borta och kan nu inte rimligen förknippas med alliansens sjukvårdspolitik. Det hade inte varit fel av artikelförfattarna att också lyfta fram kvalitetsaspekterna.