måndag 7 juni 2010

Huddinge kommun bestämmer mål och budget

Åker snart till kommunfullmäktige i Huddinge som samlas en heldag (och kväll...) för att debattera och fatta beslut om mål och budget för nästa år. Ett sammanträde som alltid blir lite "extra" när det ligger ett par månader före ett val. Partierna ska profilera sig. En och annan ledamot vill säkert göra detsamma. Konflikterna ska upp i ljuset och löften ska försöka kommuniceras till hugade väljare.

Alliansen som styr, dvs samma allians som Reinfeldt har minus centern och plus det lokala Drevvikenpartiet, har lagt ett budgetförslag med en stor innovation: Att utlova at INTE spara i verksamheterna är det stora numret. 42 miljoner skulle skäras ner i de ursprungliga förslagen. Detta mildras nu eftersom det lär finnas ett utrymme. Det som på riksplanet dominerar debatterna, skatter, kommer säkert upp också hos oss. Säkert kommer det att argumenteras på samma sätt: "Frihet", "dina pengar" och kanske med skallande om "makten till köksborden". Men. I praktiken ligger alliansen illa till om man alltför hårt driver tesen att kommunalskatten är lika med "ofrihet". I sitt förslag minskas skatten med 10 öre. År 2013!

Däremot finns det underlag för ganska hårda ideologiska debatter. Vad är det som gör att man, trots den mycket blygsamma gåvan till huddingeborna om tre år, skriver in ett mål att skattetrycket ska ner till länssnitt? Det handlar om minskade resurser med ca 300 miljoner som enligt majoriteten ska fixas med effektiviseringar. Där kommer det att debatteras. Och notera att det också är (fp) och (kd) som står för förslaget.

Oppositionen, de rödgröna, kommer att lägga förslag om slopat vårdnadsbidrag och att ge alla barn i förskolan rätt till 30 timmars vistelse. Vi vill ha en kommunal klimatkampanj för att göra mer för att målen om minskade utsläpp ska uppnås. Grundskolenämnden behöver resurser (3 mkr) för att stärka språkutvecklingen hos eleverna samt modersmålsundervisningen. Vi vill satsa på kommunala PLUS-jobb för att möta ungdomsarbetslösheten och vi vill stärka de förebyggande insatserna för unga. "Öppna fritidsgården Solhagagården i Vårby är ett annat viktigt krav, liksom kvalitetshöjning i äldreomsorgen. Det är några av förslagen.

Uppdrag är en viktig debattpunkt: Oppositionen drar på med en radda förslag till uppdrag. En förklaring är att det är vårt sätt att markera vad vi vill ha gjort, också där det för närvarande inte ryms i pengapåsen. Återkommer om detta under dagen.

Fullmäktige sänds på internet och i tv. 

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Karl Henriksson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.