torsdag 10 juni 2010

Ilija Batljans vårdforum avslöjar mörkade siffor om vårdköer

Köer till sjukvården är ständigt tacksamma som politiska slagträn. Men frågan är om det någonsin har gjorts så "brutala" fifflanden med hur det räknas som landstingen har gjort, exempelvis i Stockholm. Inte minst för att få del av regeringens kömiljard har ganska många stockholmare placerats i dolda köer med märkliga benämningar som "frivilligt väntande". På Ilija Batljans blogg och vårdforum kommer de tillgängliga, rätta vårdköerna att redovisas framöver. I ett första inlägg om detta skriver Ilija:
Nu ska, enligt tidigare beslut, även den ”frivilliga” kön räknas in i den officiella köstatistiken från och med april. Men detta har bland annat Stockholms läns landsting fått dispens från. Man kommer troligtvis inte att behöva redovisa köerna förrän efter valdagen i september. De växande vårdköerna i Stockholm går därför inte att följa via de officiella kanalerna. Därför kommer jag att redovisa dem här på min blogg istället. Stockholmarna har rätt att veta hur långa vårdköerna är. Även före valdagen.
Stockholmarna har rätt att få veta hur läget är i vården, även de som inte själva söker vård aktivt idag. Att det måste redovisas på oppositionsledarens blogg i stället för i offentliga papper och från de som styr landstinget är ganska uselt. Men viktigt.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Mattias Lönnqvist sa...

Det finns två saker som är värda att poängtera kring den frivilliga kön:

1. Ur vårdgarantisynpunkt är den faktiskt frivillig. Vårdgarantin anger att du ska få nödvändig vård inom en viss tid, men de som står i den här kön är personen som vill ha sin vård på en specifik mottagning. Om person A behöver vård och erbjuds den på klinik B men då tackar nej för att hon/han vill ha den på klinik C så är det inte rimligt att han/hon räknas som köande. Personen hade ju faktiskt kunnat få vård inom utsatt tid, men har valt att avstå.

2. Patientvald väntan har inte redovisats ordentligt tidigare. Det har inte funnits med i statistiken den här mandatperioden, och inte heller i föregående mandatperiod. När man jämför om vårdköerna ökat eller minskat mellan alliansen (2006-2010) och de rödgröna (2002-2006) så ska siffrorna inte räknas med.