måndag 28 juni 2010

En sommardebatt om sjukvården är alltid välkommen

Semester. lunchtid och jag sitter i ett grönområde där naturen får ha sin gång. Här frodas växter och insekter. Det är ett rikt fågelliv. På en stor, ful betongbro över vattenvårdsområdet sträcker sig Huddingevägen från norr till söder med en aldrig tystnande trafik. Där sitter jag och skriver detta. Vackert? Nja.

Morgonens artikel av Mona Sahlin och Thomas Östros har mötts av en rad repliker. Vid lunch är det ett 30-tal blogginlägg som har kommenterat, däribland jag själv. En annan är Vårdföretagarnas Hans Dahlgren som på Newsmill skriver sina reflektioner utifrån sina medlemsföretag - vårdbolagen. Jag förstår att Dahlgren tar chansen att medverka i debatten, något som är lite av hans uppgift. Men även om ingången i Sahlin/Östros artikel handlar om 25.000 försvunna jobb i välfärden, tycker jag att deras anslag är mycket bredare än så.

Tyvärr avstår Dahlgren från att ha synpunkter på det som är kärnan i artikeln: ska välfärden, däribland sjukvården inklusive de delar som drivs av Vårdföretagarnas medlemmar, sättas före fortsatta, sänkta skatter ellre inte? Vad blir priset för Hans Dahlgrens medlemmar om politiken framöver avstår från nödvändiga skatteintäkter?

Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor när de ska rösta. Därför behövs inlägg som Dahlgrens. I den kommande sjukvårdsdebatten, som jag hoppas få stort utrymme, finns saker som idag enar de flesta. I alla fall när det kommer till retorik. Valfriheten är något alla sluter upp bakom. Patientens rättighet att välja vårdgivare. Vården ska betalas genom skatter, är en annan punkt där enighet sägs råda. Att vård ska ges efter behov är en annan.

Det finns också skillnader. De rödgröna partierna, däribland socialdemokraterna på sin kongress i höstas, har varit tydliga med att skattepengar som avsätts till sjukvård måste användas också där. Här gissar jag att Dahlgren och branschorganisationen ser risker: Det blir ju mindre av överskott (vinster) med den typen av regler. Där är, och Dahlgren får ursäkta, han representant för ett av flera intressen. Med ekonomiska utgångspunkter för den egna gruppen som intresse. Jag tror inte att Vårdföretagarna behöver vara nervösa för förbud och inskränkningar. Det stora hotet mot Dahlgrens företag är att pengar inte tas in i form av skatter som kan användas i vården.

En stor skillnad handlar om politiken alls ska ha synpunkter på hur vårdens resurser styrs. Dahlgrens företag vill förstås etablera sig där det finns en "god marknad." Särskilt god är en sådan med många relativt friska personer som gör korta besök i vården med relativ regelbundenhet. Mindre lyckosamt är etableringar i områden där vården ställer stora krav därför att vårdbehovet hos många som bor där är mycket stort och ofta komplicerat. Till de delarna har privat vård inte sökt sig särskilt mycket i det Stockholms län som har valt bort att styra etableringar. Stockholms innerstad och relativt friska och välmående områden har fått del av nya etableringar. Det vore en välgärning om Vårdföetagarna deltog i de här diskussionerna på ett konstruktivt sätt.

De 25.000 jobben som Sahlin och Östros talar om har i alla fall jag funnit belägg för hos SCB. Okey, att riksdagens utredningstjänst har reservationer i sitt beräkningsunderlag. Men när Dahlgren automatiskt tar försvar av Reinfeldt mot, vad jag förstår, siffror från en välrenomerad institution, känns det lite trist.

Låt vårddebatten spraka och gnistra i sommarsverige. Låt den debatten gärna utgå från det rödgröna förslaget till Hälsoval som lanserats i mitt landsting: Några principer:
• Rättvis fördelning av vårdens resurser
• Fokus på vårdkvalitet istället för korta besök
• Vårdpengarna dit patienten vill
• Fler närsjukhus med akutmottagningar
• Rättvis fördelning av vårdens resurser
 Väljarna behöver det som ett av flera "inputs" inför valdagen i september. På det sättet är både Sahlin/Östros och till och med Hans Dahlgrens debattinlägg välkomna insprirationer. :-)

Fler som har bloggat om detta: 
- Mattias Lundbäck som bekräftar att regeringens utgångspunkt är att sänka skatter aldrig ska räknas som minskade intäkter utan räknas som högre dito.
- Michael Granstedt om ett positivt besked för Södra Öland.
- Kent Persson kallar utspelet för "desperation".
- Anna Vikström om behovet av kvalitetsförstärkningar i välfärden.
- S-buzz har koll på fler inlägg.
- Martin Edgelius som av mig ska få andra förklaringar än vårdvalet till besöksökning i vården
- Lena Sommestad om att det handlar om samhällsmodell.
- Mats Engström som efterlyser mer konkret politik i ex Almedalen.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern 
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,