lördag 5 juni 2010

"Moderaterna visar bristande verklighetsinsikt"

Svenskt Näringsliv är inte nådiga mot moderaterna. Det är kanske alltför genomskinligt om man som aktiv sosse skriver om "krig" inom alliansen. Snart val. Ganska tydligt att det lockar att peka på politisk splitting, inte minst när de "vanliga" medierna tenderar att tala mer om oppositionen. Men det ÄR krig. Ett retoriskt krig om arbetsrätten som har bäring på betydligt större perspektiv: stämmer de borgerligas teorier om hur jobb skapas och om hur företagande stimuleras? Ska man försöka vara neutral kan vi kanske vara överens om att jobben inte har blivit fler, trots de kraftigt sänkta skatterna. Det funderade inte som ett sätt att skapa jobb. En global finanskris, ja. Men det förtar inte slutsatsen. Annat är sänkta skatter krävs.

I debatten om anställningsskyddet har inte minst centern samma blinda tro på universalmedlet: försämras anställningstryggheten blir det fler jobb. Så fel. Så fel. Och precis som i skattedebatten bör man efterfråga mer praktiskt erfarenhet av hur tänket fungerar i praktiken. I fråga om arbetsrätten har moderaterna rätt. Man kan förvisso spekulera i om det är "partitaktik", man kan peka på att det ändå finns tankar till försämringar men ändå. Den som har följt debatterna på moderatstämmor vet att det bygger mycket på bred erfarenhet av just verkligheten. "Arbetsrätten är inget problem".

Det är en välkommen insikt. Och möjligtvis finns det skäl att peka på att partiet alltid har motabetat förslag om att stärka löntagarnas ställning gentemot sin arbetsgivare. Men just här: bra jobbat. Med stor förhoppning att insikten också sprider sig till andra ohållbara delar i en "jobbpolitik" som bara har byggt på tunna teorier.

Mer: SvD. DN,

- Martin Moberg om splittringen.
- Mavera har drabbats med är splittrad...
- Per Ankersjö verkar uppgiven.. :-)
- Kent Persson noterar att presentationen av "LAS-försvar" ska säkra bilden av M som svensk modell-försvarare.
- Federley menar i inslaget nedan att "moderaterna går till sängs med facket" .
- Annie Johansson om att moderaterna har glömt företagandets villkor.
- Mary Jensen kommenterar debatten.
- Raymond Svensson som i frågan är moderat, inte centerpartist, och för decentralisering

-s fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,