onsdag 2 juni 2010

Huddinges budget ger anledning till frågor - Allianspartierna och partiledarna måste ge svar före valet

De senaste veckorna har den politiska debatten enligt min mening haft en närmast sorglustig fixering vid skatter, utan att det kopplas till det skatter är till för. För min del ser jag två skäl med skatter, föga nyheter: att betala för det vi gemensamt kommer överens om ska skötas av ex. kommuner och landsting. Att genom skatter se till att de värden vi gemensamt skapar är något som alla får del av. Skatt efter bärkraft. Och som en siffra visar som jag hörde härom dagen: 70 procent av befolkningen får tillbaks mer över en livscykel från skatten än det man betalar till den.

I
min kommun är de konkreta förslagen ohyggligt blygsamma om sänkta skatter. Den styrande alliansen vill vid budgetfullmäktige på måndag rösta igenom en tioöring i sänkt skatt. År 2013. Dessförinnan ser inte ens ideologiskt medvetna moderater något utrymme. Samtidigt finns drömmarna med i alliansens budgetförslag. I förslaget till mål & budget skriver man:
Huddinge bör på sikt ha en skattesats som inte överstiger genomsnittet bland kommunerna i Stockholms län. Detta ska ske i en ansvarsfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre. Kommunalskatten ska sänkas genom att verksamheterna blir effektivare.
Det är, som jag också tog upp i ett inlägg tidigare, något som ger ganska brutala effekter på ekonomin. Idag ligger skattenivån i Huddinge 1.57 under Huddinges 19.95. Det långsiktiga målet blir därmed ett skattebortfall på 300 miljoner.

Jag skulle vilja veta några saker:

- Vad ligger bakom att dessa utopier infogas i en formell kommunal budget år 2010 när det mest skarpa man kan få fram i praktiken är 10 öres sänkt skatt år 2013?

- Vilka områden ser man som besparingsobjekt för att kunna "effektivisera" i verksamheterna?

- Om alliansen ser så omfattande vanvård med skattepengar: varför skjuter man effektiviseringarna om 300 miljoner i en avlägsen framtid?

- Till alliansens partiledare: Har ni någon samlad bild av vad allianspartierna i andra kommuner föreslår i skattesänkningar? Vilken total effekt får detta på kommuner och landstings verksamheter?


Jag
och säkert många med mig vill gärna ha besked före valet i september. 2010, alltså.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,