söndag 6 juni 2010

Huddinge fullmäktige: Väck med vårdnadsbidrag - In med 30-timmars rätt till förskola för alla barn

Det är ingen tillfällighet att Huddinge kommuns mål för förskolan inleds med texten ovan. De flesta av oss har länge sett att förskolan är en viktig grund för barns utveckling. Med det ökade fokuset på "livslångt lärande" och pedagogisk inriktning av förskolan blir det ännu viktigare att alla barn får del av verksamheten. Idag finns det två grupper som enligt reglerna ställs vid sidan om, alltför mycket: barn till den som är arbetslös och barn som har fått syskon och föräldrarna ska vara hemma med det barnet. De barnen har enligt lagstiftningen rätt till minst 15 timmars pedagogisk verksamhet. Minst.

Inser man förskolans betydelse och grund för det fortsatta lärandet är det ohållbart att vissa barn på förhand hamnar på efterkälken. Inte sällan drabbar det barn som verkligen behöver den där grunden och tryggheten som förskolan ger. Vid morgondagens fullmäktige kommer jag att tala för (S) och det rödgröna förslaget: 
Vi vill avveckla vårdnadsbidraget och i stället lägga resurser på att alla barn får rätt till minst 30 timmar i förskolan.
Huddinge kommun har idag avsatt 3,6 miljoner till den som önskar vårdnadsbidrag. Det är något som otvetydigt är den borgerliga alliansens val att satsa på före att öka kvaliteten i förskolan eller som i vårt förslag, ge alla barn rätt att delta mer än idag. Ibland finns det en olycklig ton när det pratas förskola. Ungefär som vi stod kvar i historisk tid då det möjligen var mer "barnpassning". Så är det inte nu. Därför behövs den här reformen.

Läs mer:

- Lena Hallengren m.fl med motion om detta i riksdagen.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,