lördag 5 juni 2010

Klimatkampanj Huddinge: Vi bör ha ambitioner att hålla täten i klimatarbetet

måndag bestämmer Huddinge kommunfullmäktige om mål och budget för 2011. De rödgröna partierna upprepar återigen ett förslag att stärka Huddinges miljöarbete med att anslå medel för en klimatkampanj som ska bidra till att vi gör mer för att vända klimathotet. Det finns risk att förslaget ännu en gång får nej av de styrande i Huddinge, den av moderaterna ledda alliansen.

Nu
har Huddinge inget att skämmas över. Miljöarbetet drivs ambitiöst, också med moderaterna vid rodret, något som möjligen förvånar den som hört Reinfeldts nyuppvaknade intresse. Redan i valet 2006 betonade att miljön inte var något för hans parti att egagera sig i. Och på riksnivå finns mycket övrigt att önska.

Huddinge får gott betyg för de insatser som görs för klimatet när Naturskyddsföreningen presenterar sina siffror och analyser, här i Klimatindex för 2010. Huddinge hamnar på en 36 plats nationellt och en 6 plats i länet. Föreningen skriver:
Inom delområdet mål och utsläpp, får fyra kommuner maxpoäng; Växjö, Södertälje, Huddinge och Botkyrka. De följer upp sina utsläpp och har mål som är ambitiösare än Naturskyddsföreningens rekommendation för Sverige till år 2020, d v s minst minus 40 % där hela betinget genomförs inom landet till skillnad från regeringens mål där endast till 27 % genomförs inom landet.
Nu är mål en sak, om än viktigt, och praktiken i bland en annan. När Huddinge på måndag också behandlar miljöbokslutet visar det på bra insatser men också på brister. En av de bristerna där den "gubbe" som visar utvecklingen av miljömålet är sur och röd handlar om att huddingeborna minskade sitt kollektivtrafikresande under 2009. Inte bra för klimatet, alltså. I bokslutet finns också en listning av åtgärder. En punkt som beskrivs som "Ej genomfört" handlar om att "utöka klimat- och energirådgivningen för medborgare och företagare".

Den klimatkampanj som vi nu föreslår verkar både behövas och vara ett sätt att påverka områden där Huddinge med en vändning uppåt kan bli ännu bättre på klimat- och miljöarbetet. Det borde väl göra att hela fullmäktige faktiskt röstar för det förslaget på måndag?

Läs
fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Klimatkampanjer är bortkastade pengar. Anställ hellre folk i äldrevården. Det är horribelt att vuxna människor fortfarande tror på klimatsagan.