tisdag 1 juni 2010

Sahlins offensiv för en verklig jobbpolitik

(uppdaterad) Läser så här dagen efter publiceringen den artikel som Mona Sahlin skrev i Aftonbladet om (S)-förslag om jobben och kritik mot Reinfeldts tal om arbetslösa ungdomar som "synvilla". Det har tänt debatten om jobben ordentligt, säkert inte bara på Aftonbladets webbplats. Den som till äventyrs irrar omkring i övertygelsen om att det saknas en socialdemokratisk jobbpolitik riskerar ett hästjobb i form av läsning om allt underlag läggs framför näsan. En hel jobbkongress i höstas med i högsta grad skarpa förslag. En stark och ekonomiskt, ekologiskt och socialt mycket hållbar rödgrön budgetmotion. Det finns fler överenskommelser.

En koppling till att välfärdens olika delar fungerar samtidigt som ansvaret för att ha ordning och reda på pengarna tas på stort allvar. Både för vilka utgifter man drar på sig och för vilka inkomstminskningar man tycker sig ha råd med. En riktig arbetsmarknadspolitik som inte handlar om ökat bidragsberoende utan stärker människor vidare i karriären. Ett utbildningssystem som ger fler chanser, som ger möjligheter att komma tillbaks och skatta sig kompletterande utbildning. En positiv syn på företagande men också  handlingskraft som ger riktiga jobb i riktiga företag som överlever utan skattesubventioner i framtidsbranscher. Ska de nya jobben skapas och behållas behövs den där helheten. Inte bara en övertro att sänkta skatter ger fler jobb. Reinfeldtregeringens haveri med jobbpolitiken visar fel väg! 

Fler skriver om jobbpolitik:
- Stefan Wikén om att jobben avgör valet.
- Roger Jönsson om den berättigade frågan: har alliansen någon jobbpolitik?
- Martin Moberg om skillnader mellan alliansens och den rödgröna jobbpolitiken.
- Peter Johansson om konkret jobbpolitik från sin horisont.
- Marika Lindgren Åsbrink om ett Sverige som delas.
- Carin Jämtin om skyhög ungdomsarbetslöshet, där bilden ovan är stulen..
- S-buzz om EUROSTAT

uppdatering: DN har idag valfläskkoll om partiernas jobbförslag.

Ett ps: då en eller annan lever i tron om brist på förslag från (S) punktar jag här några av jobbkongressens beslut - trots risken att betecknas som "partimegafon".

De arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna innehåller bland annat följande:
 • Starta-eget-stöd ska även kunna ges till unga under 25 år och till dem som vill ta steget från anställd till egenföretagare .
 • Entreprenörskap ska stimuleras i skolan.
 • Företagare ska ha bättre inkomsttrygghet vid föräldraskap, sjukdom eller arbetslöshet.
 • Framtidsprogram för de kreativa branscherna som sysselsätter allt fler: design, musik, mode, upplevelseindustri mm.
 • Den växande privata tjänstesektorn ska utvecklas genom satsningar på innovationer, forskning och utbildning.
 • Tillgången till riskkapital behöver stärkas, inte minst i de små företagen.
 • Företag med statligt ägande ska vara förebilder i svenskt näringsliv.
 • Fler näringslivsakademiker – etablerade forskare som verkar en period inom näringslivet. Det kräver bättre regler för tjänstledighet inom högskolan och att fler doktorander får möjlighet att arbeta i små och medelstora företag.
 • Starkare marknadsföring ska locka fler stora evenemang till Sverige, utveckla besöksnäringen och öka strömmen av besökare.
 • Kompetensförmedlingen ska erbjuda nyanlända en individualiserad, flexibel och yrkesinriktad svenskundervisning som kan kombineras med arbete och praktik.
 • Kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enlig en enhetlig nationell modell.
 • En kompetenskommission ska bidra till att utbudet av utbildningsplatser stämmer med framtida behov på arbetsmarknaden.
 • Möjligheten till en överenskommelse mellan parterna och staten ska prövas, där rehabilitering och aktiva insatser för långtidssjukskrivna sker i arbetslivet.
 • Arbetsmiljöarbetet och arbetslivsforskningen behöver stärkas.
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Ante Johansson sa...

Vi har hög arbetslöshet just nu det är verkligen sant. Men det stora problemet är att vi haft en konstant hög arbetslöshet ända sedan 1992 oavsett vilken regering vi haft. Jag som (S) väljare vill att (S) ska ha en trovärdig politik hur man ska uppnå full sysselsättning. Dom förslag som kommit hittills kommer inte att ge full sysselsättning utan är samma politik som (S) förde mellan 1992-2006 som gav ständigt hög arbetslöshet. Lönebildningen som är avgörande för att få full sysselsättning berörs inte av (S) förslag. Var är förslagen som ska ge full sysselsättning???

CarlB sa...

Av alla dessa uppräknade punkter har den nuvarande regeringen genomfört större delen av dom. alltså inget nytt under solen och detta kommer inte att förbättra statistiken. Vad som bör debatteras är däremot ungdomars bristande insikt vad det inebär att gå ur skolan utan befintliga betyg. Vad det innebär att inte ha ett mål för sitt lärande. Vad det innebär att strunta i undervisningen bara föratt det är så jobbigt. Ingen vågar ta i dom politiskt inkorrekta frågorna.