måndag 2 november 2009

Solnamotion till S-kongressen DN-exempel på positiv jobbpolitik

Med hjälp av två videosnuttar skrev jag i ett tidigare inlägg en kommentar till DN:s ganska tråkiga ledare om resultaten på S-kongressen. Men det är förstås jätteroligt att tidningen ser en motion från Solna Arbetarekommun som ett positivt undantag, och något som ger en S en starkare politik för fler företag. Att mer finns att säga om jobbpolitik och företagande kan du se på jobbkongressens hemsida. Värt också att notera att motionen är skriven utifrån ungas möjligheter att få jobb. Ett förändring i motionens anda kommer att underlätta för ungas möjligheter på arbetsmarknaden.

DN:s ledare skriver i således positivt om den motion om översyn av arbetsgivareinträdet i sjukförsäkringen. Den fick kongressens stöd efter en insats av bl.a. Stig Malm. (mer om motionen här) DN menar att
Positivt var i alla fall att kongressen biföll en motion om att se över småföretagares sjuklöneansvar. Som förre LO-ordföranden Stig Malm påpekade är det en ganska tung börda för ett litet företag att behöva betala både sjuklön och vikarielön när någon av de anställda blir sjuk och måste ersättas.
Det är värt ett grattis till motionären Thomas Longhi som i DN:s världsbild står för kongressens konstruktiva beslut. Även om det finns mer av den varan så var det ett viktigt beslut.

Fler bloggar från kongressen på NetRoots.
Solnabloggare: Johanna Graf.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,