torsdag 11 februari 2010

Att stänga demokratin utanför skoldörrarna

Man kan verkligen fråga sig vad som rörde sig i skallen hos den rektor för Värmdö gymnasium som öppnade sin skola för extremister som Nationaldemokraterna. De tackade förstås rektorn. Det blev lite fight med andra extremister, något som gav partiet ännu mer uppmärksamhet. Dessutom blev mediebilden delvis att de "andra" extremisterna var elaka mot de förstnämnda.

Dagens
nyheter spinner vidare på händelsen. Slutsatsen är att dessa extrempartier måste stängas ute från skolan. Men ska skolan följa grundlagen kan inte någon gräns sättas, enligt tidningen. Ett nej till Nationaldemokraterna ska följaktligen vara ett nej också till socialdemokrater, miljöpartister eller kanske moderater.

Frågan
berör en av mina personliga käpphästar och irritationsmoment. Jag har aldrig fattat varför inte svenska skolor och lärare använder politiska företrädare på ett bättre sätt i undervisningen. Att låta mig som landstingsledamot komma och prata politik och samhälle med eleverna kan möjligen ge en mental belastning på läraren som inte får vara "allvetande" när någon utifrån som faktiskt vet mer bidrar till undervisningen. Det är ledsamt. Men det innebär också att man går ifrån intentionerna i läroplanen: för gymnasieskolan säger ju läroplanen att skolan ska "ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället".

Det
måste gå att hitta rimliga avvägningar för att öppna de idag alltför ofta stängda dörrarna för partier och politik i skolans värld. Koppla medverkan till representation i riksdagen eller vad som helst. Våga säga nej till "sekter" som direkt motverkar demokratin och bryter mot de värderingar som skolan enligt läroplanen ska stå för. Men släng Dagens Nyheters råd i ledaren i papperskorgen på en gång.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

Michael sa...

Politiker hör inte hemma i skolorna, dendär rektorn behöver nog en nötknäckare som kramas runt hans huvud.

Nästa steg hitlerjudgend eller?

Hmm låter mer som uppvigling.

Tur att man inte pluggar elelr gick i dendär skolan dock , hade haft svårt och hålla mig från ett nattligt besök hos rektorn med knogjärnet hahahaha vilka dårar.

Ganska uppenbart att skoledningen är smårasister.

Christoffer Willenfort sa...

Så du vill stänga ute alla partier som inte är "fina" nog. en klasisk reaktion för de som är "inne" att försöka stänga ute de som är "ute"

Den typen av beteende leder till demokratins fall och diktatur (gärna med "folkdomstollar" för avvikande politiska åsikter strax därefter)

NEJ det enda bra sättet att hantera detta är öppenhet och debatt. Troll spricker i solen så även ND's argument. Ju mer de bemöts desto bättre.

Om vi däremot vägrar dem plats så komemr de att spela martyrkortet och få anhängare utan att deras argument granskas.

/C

Micke sa...

Anser inte att man ska stänga ute partier. Om man vill hindra ett parti från att komma till skolan så kan mna t.ex. ha en policy att man bara bjuder in partier som är representerade i kommunfullmäktige. Det skapar ett problem i de kommuner dessa icke önskvärda partier är representerade i kommunfullmäktige. Fast å andra sidan så är skadan redan skedd i dessa kommuner och då måste man ta debatten i alla fall. Ser inga problem med detta om bara lärarna debatterar detta i klasserna både före och efter besöket.

Anonym sa...

Det känns faktiskt som att trollen redan har spruckit i solen.

Men för övrigt är det ju milsvid skillnad på det vi skulle kalla vanliga partier och extremism, hörs också på namnet. Det är inte heller så svårt att dra skiljelinjen. Många ungdomar och deras föräldrar på skolan blir direkt sårade av att sådana partier tas in i skolan och det tycker jag är en bra gräns. Här pratar vi ju också om elever som inte är myndiga. Jag tycker att man däremot ska prata om sådant i skolan och syna extremismen i sömmarna. Samtidigt kan det inte få ta för stor plats, för det förtjänar det inte heller.
I det här fallet, så vill man ju veta vad syftet är och hur det följts upp!

Blir jag sårad, utpekad o sv om en socialdemokrat, moderat och centerpartist kommer och pratar om sitt arbete? Nej, jag kanske blir irriterad, men det upprör mig inte att typ "välta bord" som det extrema lockar fram.
/gt