torsdag 18 februari 2010

Nya rapporter: Äldrevården rustas ner

I veckans nummer av Dagens Samhälle finns en trist rubrik: "Äldrevården rustas ner". Äldre multisjuka drabbas av nedskurna vårdplatser. Den  geriatriska kompetensen minskar, eller har till och med "utarmats". Fler än jag har nog haft uppfattningen att det inte är entydligt negativt med färre vårdplatser om förklaringen ligger i att vården utvecklas, att mer kan göras med till och med högre kvaltet utanför sjukhusen osv.

verkar de inte vara. När SKL:s sjukvårdsdata har bearbetats visar resultatet att det är just äldresjukvården som tagit stryk. Det är alltså inte en minskning inom de områden, kirurgi och invärtesmedicinen, som borde vara områden där den medicinsktekniska utvecklingen ger effekter. Samtidigt har inte regeringens "kömiljard" hjälpt:
"Kömiljarden...har fått till snabba insatser som byte av höftled och operation av ljumskbråck. Inte till att utreda varför en äldre människa gång på gång hamnar på akuten, får många olika mediciner och blir ännu sämre"
Man kan verkligen inte påstå att den negativa utvecklingen är "regeringens fel". Den är en långsiktig trend som fortsätter i negativ riktning. En slutsats man kan dra är att prioriteringarna i vården gärna läggs på annat och att de nästan enhälliga kraven från olika politiker inte har blivit "verkstad" i vården. För egen del ska jag följa upp artikeln på de ställen jag kan: Stiftelsen Äldrecentrums styrelse och den programberedning för äldre och multisjuka jag är ledamot av. Det är viktigt att få mer kunskaper om läget i vårt landsting.

Ska man ändå, så här ett valår, tillåta sig en politisk känga till de borgerliga partier som idag har makten kanske ändå vallöftet kan upprepas. Den borgerliga alliansen lovade:
"Hälso- och sjukvården för äldre måste utvecklas och specialistkunskaper i geriatrik stärkas. Samarbetet mellan olika huvudmän måste utökas så att inte fler ramlar mellan stolarna. De anhöriga – som idag tar ett allt större ansvar för de äldres behov av vård och omsorg – ska få bättre stöd, tydliggjort i lag.
Det är en bit kvar tills vallöftet är infriat.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?   Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Tänk om de kunde infria det löftet. Det är precis så som du säger, att anhöriga istället får ta allt större ansvar för äldrevården. Detta rimmar illa, när de flesta som har arbete, jobbar heltid och mer därtill.
/gt