måndag 8 februari 2010

Sverige och krisen - om alliansen kommit ett par år tidigare?

Den rapport från OECD som nyligen presenterades visade att Sverige har klarat den internationella krisen sämre än andra. En förklaring är vårt stora exportberoende. Svenskarna har blivit mer fattiga än andra länder i krisens spår. Att det inte blivit värre än vad det har blivit analyserar DN:s Johan Schück med en stark, svensk ekonomi.
– Sverige har, tycker jag, hanterat krisen relativt väl. Det har varit möjligt eftersom vi började med ett överskott i de offentliga finanserna; man har kunnat använda statsbudgeten för att stötta ekonomin.
Jag funderar lite över hur förutsättningarna hade varit om den borgerliga regeringen hade "dragit igång" sin politik ett par år tidigare. Två veckor före valet 2006 beskrev Konjunkturinstitutet hur jobben "rullade in" och fortsatte:
De offentliga finanserna är starka och det finns ett reformutrymme 2010 på 15 miljarder kronor som ur stabiliseringspolitisk synvinkel bör sparas till den dag konjunkturen vänder ner.
Därefter tog Reinfeldt och Anders Borg över. Undrar vilken bild av Sverige och krisen som en körning av OECD-rapporten utifrån de ofinansierade skattesänkningarna efter regeringsskiftet skulle ge?

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


1 kommentar:

Micke sa...

Att svenskarna blivit fattigare beror mest på den flytande växelkursen. När ett exportberoende land som Sverige tappar efterfrågan utomlands så följer den svenska kronan med nedåt. Det är så vi i Sverige behållit vår starka exportindustri genom devalveringar och flytande växelkurs oberoende av vilken regering vi haft.
Däremot har Sverige starka statsfinanser, men det bryr sig finansmarknaden inte om utan kronan följer med euron nedåt nu när PIGS-länderna får problem med sina usla statsfinanser.
EU är vår största exportmarknad och minskar efterfrågan där så minskar Sveriges export.
Jag tror att många väljare idag inser att oberoende av regering i Sverige så hade förutsättningarna idag bara varit marginellt annorlunda, eftersom finanskrisen är internatinell och Sverige är ett litet land.
Jag tror att det är smartare att debattera frågor där det finns tydliga skillnader mellan blocken.