lördag 13 februari 2010

Betygssättning av lärare? Hellre lön efter elevernas resultat?

Rent principiellt har jag svårt att gilla just kopplingen mellan lön och elevers betyg på lärare, som idag diskuteras på SvD:s Brännpunkt. På något sätt illustrerar det hur skolans värld fortfarande är helt fokuserad vid betygssättning. Det borde finnas andra vägar att få ett verkligt genomslag för elevinflytande, också när det gäller hur skolan arbetar med undervisningen.

Läraren har fortfarande en oinskränkt makt att sätta siffror på eleverna, ett omdöme som inte betyder något i ett kommande arbetsliv men som ändå hos många sätter mentala spår för resten av livet. Jag har själv ett antal punkter i mina betyg där jag även idag har synpunkter på enskilda lärares omdöme och  som jag ser det, inkompetens. De har trots det fått "köra på" och frågan är väl hur många fler elever de har "kört ner" utan att på en enda punkt ha fått ta ansvaret.

Lärarfackens
motstånd är kompakt mot allt som närmar sig kvalitetsgranskning av lärare. I stället ska ansvaret flyttas så långt bort från de lokala politikerna som möjligt, upp till statlig nivå. Det egna reviret innanför klassrumtväggarna ska inte tillåtas hotas. Lärarens rätt att döma elever ska gälla men verkligen inte det omvända.  I all annan verksamhet är kvalitetsarbete självklart. Visst jobbar också skolan med nyckeltal, nationella prov och betygssättning av elever som ska vara grund för utvärdering. Men inte ens den lilla lappen "kursutvärdering" som varit självklar i alla SSU- och partikurser jag har gått, har tillåtits komma in i svensk skola. Det är elevens eget ansvar att lära sig och stå ut med granskning oaktat lärarens komptetens eller inkompetens.

Skulle ett lönesystem för lärare byggas upp efter de resultat som eleverna i klassen uppnår vara möjligt? Det borde väl rimligen vara mer relevant än att en tredjeklassare ska sätta betyg på en person som trots allt är en stor auktoritet och som sannolikt kan vara svårt att bedöma "neutralt". Jag anar att lärarkåren skulle lyfta fram en rad invändningar mot ett prestationsbaserat lönesystem: alla elever har inte samma förutsättningar. Skolan ger inte tillräckligt med särskilt stöd till vissa elever. Och så vidare. Det vill säga precis samma invändningar som man idag kan ha mot att skolan själv genom läraren klassar ut elever genom att försöka pricka in ett omdöme i en poängsättning. Det låter inte bra det heller. 

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern 
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

errib sa...

jag tror du missuppfattat artikelns budskap. Klart att man ska använda sig av utvärderingar för att kunna utveckla verksamheten - undervisningen. Du kan läsa mitt inlägg i frågan "Elevers godtycke avör lärares lön" i DN publicerat 11/2-10.
Birgit Ericson