fredag 19 februari 2010

Begravda möjligheter att ta långsiktigt ansvar för välfärden?

I veckan presenterade Timbro och Arena en gemensam kommission vars uppdrag blir att studera hur framtidens välfärd kan finansieras. Gemensamt vill de två tankesmedjorna med såväl höger- som vänsterperspektiv ta ett ansvar som man menar att partierna lämnar därhän. Det är ett lovvärt initiativ. Att det presenteras mitt under starten av en rekordlång valrörelsen kan förstås verka utmanande. Valrörelser tenderar att locka fram mer kortsiktiga debattinspel. Valrörelser tenderar att uppskatta "goda gåvor" till de röstande snarare än budskap om samhälleliga svårigheter. Valrörelser och valresultat tenderar dessutom att straffa de partier som går över blockgränser i mer långsiktiga överenskommelser.

I några inlägg har jag berört den långtidsutredning som Stockholms läns landsting har haft. I slutrapporten pekade man på att klyftan mellan framtida intäker och framtida kostnadsökningar kan uppgå till så där 17 till 30 miljarder. Ska det glappen, eller den ravinen, hanteras med besparingar? Grejas det med enbart medicinsk utveckling? Behöver skatterna höjas? Vad händer om man i stället sänker skatter? Är privata försäkringar verkligen något som löser problemen? Hur förhåller sig den ekonomiska klyftan till utbudet av vård och valfrihetsreformer?

Nej,
nej, nej. Hur viktig frågan än är lär temat inte komma högt upp på debattdagordningen inför höstens val. Även om det kanske är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Att vara politiskt regeringsduglig och kunna ta ansvar för framtidens välfärd borde kräva att man utmanar problemet, prövar lösningar och gör det i dialog med medborgarna. Möjligen är Timbro/Arena-samarbetet något som ändå kan "legitimera" att man närmar sig frågan och de stora utmaningarna med ett stort mått av allvar. Gissningsvis sker det först efter den 19 september.

Fler bloggar:
Dick Erixon, Eva Westerberg, Roger JönssonAnders Dahlberg,
- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

En bra sak är att anställa fler på Skatteverket. Ju fler som betalar skatt ju mer pengar välfärden får. Samtidigt när Skatteverket får nyanställa blir det färre som blir arbetslösa.

Sedan måste kanske vissa skatter höjas men det blir nog inte lika mycket om alla som ska betala skatt verkligen betalade skatt.