lördag 13 februari 2010

Betydande delar av borgerlig ideologi skjuten i sank...

För mig tar "vardagsslitet" med jobb och politik mycket av tiden. Fick jag mer av denna dyrbara vara så skulle jag gärna lägga något av det nya utrymmet på att granska hur värderingar som våra borgerliga partier står för på punkt efter punkt åker på bakslag. Värderingar som teorier som inte håller i mötet med verkligheten och inte fungerar som politiska lösningar för att möta samhällsproblem.

SerL-O Petterssons blogg en kommenterar om en DN-artikel kring jämlikhet. Som LOP skriver frågar jag mig också om det går att får starkare argument inför valrörelsen? DN skriver om slutsatserna i boken The spirit level:

På nästan alla områden blir utfallet detsamma. I länder med relativt låga inkomstskillnader – främst Skandinavien och Japan – är människor över lag friskare, nyktrare, smalare, bättre utbildade och lyckligare än i länder med stora sociala klyftor, i första hand Storbritannien och USA.
Det där har bäring på en stor del av allianspolitikens teorier som jag tycker känns mycket sönderkörda i ljuset av detta. Nej, det är verkligen inget nytt utan har varit utgångspunkt för arbetarrörelsens praktiska politik och idébas. Men varje bekräftelse att man är på rätt väg och inte på fel är välkommen. Det omvända borde gälla borgerligheten.

Läs mer:
- SvD:s ledarsida om teorierna.
- Marika som på bloggen Storstad har tagit upp bokens tema i flera inlägg, (här, här och här)
- Svensson resonerar kring boken...
- Ett hjärta rött om lador eller lyxvillor...
- Fredrik Olovsson kommenterar också ojämlikheten...
- Danne Nordling resonerar tvärt om...

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Danne Nordling sa...

Du skriver så trosvisst om Jämlikhetsanden trots att det ser ut som att du tagit del av min kritik och den kritik som andra riktat mot främst metodologin (som jag refererat). Se en översikt här:
http://danne-nordling.blogspot.com/2010/02/kritiken-mot-boken-jamlikhetsanden.html

När det gäller grunden för hela upplägget i boken visar den internationella forskningen att länderjämförelser med den metod Wilkinson o Pickett använder är mycket vansklig och kan leda fel.

Det centrala exemplet med livslängd och inkomstutjämning är sannolikt felaktigt enligt en undersökning av Leigh och Jenks (2007). Inkomstspridningen ökade efter 1980 samtidigt som livslängden ökade i 12 industriländer. Det visar att det var något annat än jämlikheten som påverkade hälsan.

Antagligen gäller samma sak för andra av W&P:s sociala problem. Själva metoden med länderjämförelser är inte tillförlitlig. Jag visade några diagram som illustrerar detta på min blogg igår, som du länkade till.
/DNg

Eva sa...

Barnfattigdomen i Sverige har ökat under alliansens mandatperiod.

Det finns studier gällande nedsatt tandhälsa, som kan härledas till socioekonomisk ojämlikhet. Det allvarliga är att sämre socioekonomiska uppväxtvillkor för barn inte bara skapar sämre tandhälsa under barn- och ungdomstiden, den sämre tandhälsan kvarstår dessutom och kan ytterligare försämras i vuxen ålder.
Således riskerar moderaters fördjupade klassklyftor att med stor sannolikhet ge de sämst ställda barnen och ungdomarna en nedsatt hälsa, vilken de med mycket hög sannolikhet även kommer att ha kvar som vuxna, och som dessutom med stor sannolikhet ytterligare kommer att försämras.

Wilkinsson är epidemiolog och är specialiserad på sjukdomars utbredning bland befolkningar. Jag har inte läst den omtalade boken, som jag misstänker är skriven i populärvetenskaplig form. Finns det källangivelser är det dessa, som ska granskas, men av människor med epidemiologisk kompetens.

"Det säkraste sättet för att bli gammal är att ha gamla föräldrar", dvs det finns naturligtvis en genetisk komponent också för hur gammal man kan bli, men när det gäller för tidig död, sjukdom eller ohälsa finns det god dokumentation av det förhållandet att du har större och tidigare risk för ohälsa - om
- du råkar födas fattig.

Detta vet varje socialdemokrat genom erfarenhet, kännedom och förståelse utan att ha studerat epidemiologi. Denna kommentar är adresserad till moderater och andra som inte vill förstå att klassklyftor ger biologiska skador hos de fattigaste och att detta är ett faktum som gäller över hela världen.

Hansa sa...

Det finns inte något statistiskt samband mellan grad av ojämlikhet och livslängd, det har till och med författaren Wilkinson nu medgivit efter hård och saklig kritik från Tino Sanandaji, vg se http://super-economy.blogspot.com/2010/02/breaking-wilkinston-admits-there-is-no.html

Eva sa...

Det finns "statistiska samband" mellan ohälsa och lågt socioekonomiska index. Och även om det inte som Hansa påstår finns "statistiska samband" (eller var det kanske rättare sagt en hög sannolikhet för att livslängd och jämlikhet är avhängiga varandra?) kan det bero på många olika saker som t.ex. att man mätt det man kunnat mäta och inte det man borde ha mätt.
Målet är väl till syvende och sist att bekämpa sjuk- och fattigdom och inte att petimetra med sifferexercis?